• Budget Tool

    "Beter een budgettering bij benadering,
    dan helemaal geen budgettering"

Budget Tool

Budgettering is een techniek die de ondernemer of bedrijfsleider een grondig inzicht biedt in de financiën van een onderneming. En het biedt waardevolle en realistische input voor de businessstrategie, kostenbeheersing… De praktijk leert echter dat maar weinig kleinere ondernemingen aan budgetopmaak doen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld lokale overheden waar het een jaarlijks terugkerend en ingeburgerd fenomeen is.

Waarom Budgettering?

  • Inzicht in gerealiseerde cijfers
  • Visie op (middel)lange termijn
  • Prestatiebeoordeling
  • Rendabele groei
  • Kostenbeheersing

BDO Finslim

Om ondernemingen te ondersteunen bij de opmaak van hun budget lanceert BDO een nieuwe budgetteringstool: de BDO finslim. Met deze tool vullen we de leemte die er is bij kleinere ondernemingen en maken we hen via overzichtelijke schema’s en analyses wegwijs in het budgetteringsproces en de financiële structuur van hun organisatie.

Deze finslim of financiële (slimme) simulator steunt op twee belangrijke principes. Enerzijds toekomstperspectief met aandacht voor het verleden. Anderzijds flexibiliteit.