• Financial Cockpit

Financial Cockpit

Onze sterk gedigitaliseerde maatschappij maakt dat we toegang hebben tot veel meer gegevens. Deze gegevensstroom verandert bovendien steeds sneller. Het is voor ondernemers een enorme uitdaging om deze evolutie te kunnen blijven volgen en steeds de juiste beslissingen te nemen.  Als ondernemersadviseur heeft BDO zich geëngageerd om voor u de juiste financiële informatie te verzamelen en te analyseren. Om ondernemers nog meer van dienst te zijn, heeft BDO ervoor gekozen een belangrijk deel van de communicatie over uw financiële resultaten te laten verlopen via een speciaal ontwikkelde toepassing: Financial Cockpit.

18 analyses voorzien in Financial Cockpit?

Naast gedetailleerde analyses van actief-, passief- en resultatenrekeningen, verschaft Financial Cockpit u een duidelijk inzicht in de wijze waarop uw onderneming werd gefinancierd, de wijze waarop het beoogde rendement werd behaald en de mate waarin uw onderneming haar verplichtingen op korte termijn zal kunnen nakomen. Om te verzekeren dat de belangrijkste financiële KPI’s onmiddellijk kunnen worden geraadpleegd, werd voorzien in een “flashreport”. Het “flashreport” geeft in één oogopslag alle (financiële) kerncijfers van uw onderneming weer. Het raadplegen van deze kerncijfers moet het de gebruiker mogelijk maken om snel en goed geïnformeerd te kunnen reageren op wat zich in het bedrijf afspeelt.

OCR-herkenning

Een goede en snelle analyse van de financiële gegevens is alleen mogelijk indien deze gegevens op performante wijze worden verwerkt. BDO zet al geruime tijd in op het efficiënter maken van het verwerkingsproces van uw gegevens. Via scanning met Optical Character Recognition (OCR) en het verwerken van CODA-files (een bankstandaard die verrichtingen op eenduidige wijze identificeert) zullen boekhoudgegevens sneller beschikbaar zijn voor analyses.