• Performance Monitor

Performance Monitor

Ondernemers worden vandaag meer dan ooit geconfronteerd met bijzonder grote uitdagingen. Niet alleen het bestendigen van de groei en het verzekeren van de positie op de markt verdient continue aandacht, ook het behouden van een gezonde marge, het verbeteren van de bedrijfsprocessen en het verzekeren van de financiële gezondheid van de onderneming zijn uiterst belangrijk. Daarom heeft BDO een toepassing ontwikkeld die de 9 belangrijkste domeinen binnen uw onderneming evalueert en het verbeterpotentieel binnen elk van deze domeinen aangeeft. 

Hoe?

Na het invullen van de performance monitor wordt een inschatting gemaakt van het financiële (verbeter)effect. Dit resultaat wordt weergegeven aan de hand van een score.In het voorbeeld zien we dat het bruine vlak het ambitieniveau weergeeft en het blauwe vlak de gemiddelde score van het bedrijf op de verschillende domeinen. Het verschil van deze 2 vlakken schetst het verbeterpotentieel.

Wat kan BDO voor u betekenen?

Aan de hand van de analyse bepaalt BDO de effecten op korte, middellange en lange termijn, zodat in overleg met het management een verbeterplan kan worden uitgewerkt. Voor de concrete uitwerking van het plan zullen één of meerdere BDO-specialisten uw team coachen op het betreffende beleidsdomein. Adviesverlening bestaat hier niet alleen uit een theoretische uitwerking, maar ook uit daadwerkelijke implementatie van modellen, templates en rapportering.

Wanneer?

Enkele concrete situaties waarbij de analyse van de performance monitor van betekenis kan zijn:

  • bedrijven die een sterke groei kennen;
  • bedrijven waarin recent nieuwe strategische keuzes (vb. internationalisering) werden gemaakt;
  • bedrijven waarvan het rendement voor de aandeelhouders te laag is of waarvan de investeringswaarde, bv. met het oog op het aantrekken van ‘venture capital’, dient toe te nemen;
  • bedrijven in crisis of net uit een crisis, maar waarvan het rendement bestendigd dient te worden

Verbeterpotentieel

Dankzij onze integrale aanpak, die zich niet enkel focust op data maar ook op gedrag, zijn wij ervan overtuigd dat er voor heel uw organisatie een performantieverbetering gerealiseerd kan worden.

Voor wie?

  • Middelgrote bedrijven met minstens 20 werknemers
  • Bedrijven waarvan de financiële of operationele processen niet meer opmaat zijn van de omvang en/of aard van de activiteiten
  • Bedrijven waarvan het rendement de laatste jaren afneemt of stagneert

Positief Resultaat