Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we u een meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het feit dat wij 'cookies' gebruiken. Lees onze privacy policy voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt deleten en blokkeren.
  • Financing Advisory & Modeling

    “Soms heb ik de wildste ideeën. Maar wie becijfert de haalbaarheid van mijn plannen en giet ze in een concreet model?”

Financing Advisory & Modeling

Zakelijk vertaald: hoe zet u de financiële strategie van uw bedrijf om in een managementtool die fungeert als uw financiële gps? Zo’n tool focust uw aandacht op de kern van uw activiteiten en meet continu of uw bedrijf zijn strategische doelstellingen bereikt. Het is een betrouwbaar middel dat de financiële haalbaarheid van uw project, de strategie erachter en de richting van uw bedrijf in kaart brengt.

Business modeling noemen we dat. Uiterst handig om kredietverschaffers, externe investeerders en subsidiërende overheden met concrete cijfers te overtuigen van uw slagkracht. Tegelijk staat u met beide voeten op de grond. De beste garantie om van uw wildste idee een rendabel product of service te maken.

Cijfers, feiten en kennis

Het financiële model is één – noodzakelijke – stap in het proces van idee tot product of service. Uw commerciële strategie moet bovendien vorm krijgen in een businessplan. Rekening houdend met uw huidige marktpositie en uw bestaande producten en diensten. Denk eens na hoe u daarvoor alle vereiste kennis en ervaring (financieel, juridisch, fiscaal… in tal van sectoren) kunt clusteren terwijl uw eigen mensen zich blijven toeleggen op de kerntaken van uw business.

De specialisten van BDO springen bij op maat van uw vraag en helpen om een sterk en overtuigend businessplan op tafel te leggen – en aan de potentiële financiers voor te stellen als u dat wenst. Geen holle woorden, maar cijfers en feiten. Immers, zo’n plan bevat behalve de gangbare balans en resultatenrekening bijvoorbeeld ook een kasplanningstool. Dankzij die tool kunt u tijdig liquiditeitstekorten identificeren, alternatieve financieringsvormen onderhandelen of zelfs het nettobedrijfskapitaal optimaliseren.

De kennis van ons team overstijgt trouwens de grenzen van België. We werken samen met lokale experten van BDO in 150 landen wereldwijd. Zo’n lokale link versterkt het vertrouwen en is soms letterlijk en figuurlijk goud waard om de juiste investeerders over de streep te trekken.

U zoekt

Een multidisciplinair team van experten die u op vraag kunt inschakelen om:

  • een nieuwe activiteit te ontwikkelen;
  • een financieringsaanvraag in te dienen bij een kredietinstelling of bij privé-investeerders;
  • de waarde van een bepaalde activiteit te verantwoorden in het kader van bijzondere waardeverminderingen (‘Impairment testing’);
  • u te adviseren en te begeleiden wanneer u regelmatig meewerkt aan projecten van publiek-private samenwerking (PPS);
  • om beter inzicht te krijgen in de rendabiliteit van uw onderneming of activiteit;