• Mergers & Acquisitions

    “Een bedrijf kopen of mijn business verkopen. Ik zie het begin van het einde nog niet.”

Mergers & Acquisitions

Vandaag verandert de economische omgeving razendsnel. Zakendoen wordt complexer. Als bedrijfsleider bent u voortdurend aan zet. Moet u meer dan ooit ingrijpende, strategische beslissingen nemen om de groei en de toekomst van uw onderneming veilig te stellen. Misschien is de tijd rijp om een bedrijf over te nemen? Of wilt u (een deel van) uw onderneming verkopen of overlaten – aan het management of een derde partij? Raadt uw bank een beursgang aan… of zoekt u extra kapitaal om uw groei te financieren?

Laat ons eerlijk zijn. Complexe transacties, zoals fusies, verkoop, acquisities, desinvesteringen… zijn echt specialistenwerk. Wij hebben die experten in huis. Zij helpen u samen met uw managementteam om de transactierisico's in te dijken. En de waarde van de ‘deal’ te optimaliseren. Altijd in uw voordeel, uiteraard.

Onafhankelijk en multidisciplinair

Objectief en rationeel bovendien. Een verkoop of acquisitie gaat immers vaak gepaard met emoties. Omdat onze specialisten geen betrokken partij zijn – let op, ze zijn wel betrokken – kunnen ze neutraal afstand houden. Daarnaast bevordert een onafhankelijke expert het vertrouwen bij alle spelers. Ook al heeft hij maar één doel voor ogen: uw belangen behartigen.

De adviseurs van BDO begeleiden u bij alle stappen in het traject. Van idee en eerste contacten, over analyse en waardering, onderhandelingen, ‘letter of intent’, due diligence… tot het sluiten van de transactie. Pragmatisch, kostenefficiënt en met respect voor deadlines. Onze juristen bouwden jaren lang concrete ervaring en knowhow op. Bovendien overleggen ze voortdurend met hun collega’s gespecialiseerd in andere domeinen, zoals fiscaliteit, financiën, arbeidsrecht… Bottomline: als multidisciplinair team doorgronden ze de risico’s en valkuilen van de transactie en zetten ze de afspraken van alle betrokken partijen eenduidig op papier. Hoe complex of technisch ook.

Wat zoekt u?

Een ervaren, onafhankelijk team van experten dat u objectief adviseert en begeleidt bij

  • het duidelijk stellen van de echte doelstelling;
  • het detecteren en analyseren van valkuilen en risico’s;
  • het voeren van de (technisch complexe) onderhandelingen;
  • het uitvoeren van  due diligence-onderzoek;
  • het uitrollen van alle stappen in het koop- of verkoopproces (openbaar of gesloten);
  • het opstellen of evalueren van de intentieverklaring, de koop-verkoopovereenkomst, de post-acquisitie- of mergerformaliteiten;
Loading...