• Governance op het gebied van informatiebeveiliging

Governance op het gebied van informatiebeveiliging

Informatiebeveiliger - CISO-ondersteuning Governance-, risico- & complianceprogramma Dashboard van cyberrisico’s Analyse van de IT-risico’s

Door een sterke structuur voor het beheer en de centrale processen van je organisatie uit te werken, kan je efficiënter en doeltreffender toezien op cyberrisico’s en compliancevereisten. Bij deze structuur wordt er vertrokken vanuit risico’s zodat je het juiste niveau van cyberbeveiliging kunt bepalen voor jouw individuele risico-omgeving, vereisten en zakelijke doelstellingen.

Informatiebeveiliger - CISO-ondersteuning

Securityspecialisten zijn moeilijk te vinden en niet elke organisatie heeft de middelen om een voltijdse Chief Information Security Officer (CISO) in dienst te nemen.

Wij willen jouw team zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom werken we samen met jou en je leveranciers en stemmen we onze aanpak af op jouw situatie. In de eerste plaats tekenen we een goed gedefinieerde cyberroadmap uit met initiatieven op korte en lange termijn over verschillende cybersecurityvlakken heen. Zo worden we een verlengstuk van je eigen team.

Onze BDO-experts staan dus altijd klaar voor je teams. Ze reageren snel en kunnen de nodige ervaring inzetten in jouw organisatie. Door jarenlange ervaring met beveiligingskwesties kunnen ze je bijstaan met kennis, templates en methodologieën die je zeer relevante inzichten zullen opleveren. Daarnaast helpen ze je om een algemene strategie uit te werken aan de hand van een duidelijke cyberroadmap en een robuust beveiligingsprogramma. Zo kan je de waarde van je bedrijf maximaliseren.

Governance-, risico- & complianceprogramma

Een gestructureerde en goed ingerichte governance is de manier om de beveiliging van jouw organisatie te verbeteren. Deze structuur wordt bepaald op basis van je belangrijkste risico’s en wettelijke en contractuele nalevingsvereisten. Een duidelijke structuur & rollenbeschrijving is cruciaal om cyberdreigingen op een consistente manier aan te pakken.

Met deze aanpak zullen de cyber- en compliancerisico’s dalen en je rendement op beveiligingsinvesteringen gemaximaliseerd worden. Onze GRC-programma’s zijn afgestemd op ISO27001 en in kaart gebracht volgens de relevante compliancevereisten (SWIFT CSP, EBA-richtlijnen, SREP, NBB-vereisten, DORA enz.)

Dashboard van cyberrisico’s

Weet jij als manager hoe bestand je bent tegen ransomware? Met een dashboard van cyberrisico’s kan je deze vraag vol vertrouwen beantwoorden. Via zo’n dashboard krijg je namelijk een overzicht van de belangrijkste risico-indicatoren voor je bedrijf.

Door de belangrijkste cyberrisico’s voor jouw organisatie in kaart brengen, kunnen we je advies geven over de controles die je moet uitvoeren om deze risico’s te beperken. Al deze info wordt gedetailleerd weergeven via een dashboard dat je kan delen met je stakeholders en het hogere management om aan te tonen dat je alles onder controle hebt.

Analyse van de IT-risico’s

Onze consultants kunnen de IT-risico’s in jouw omgeving analyseren, in kaart brengen en templates van best practices delen. Dit kunnen ze doen voor applicaties, cloudinfrastructuur, IT-activa en bedrijfsprocessen. Onze BDO-methodologie is afgestemd op ISO/IEC 27005 inzake risicobeheer, maar kan ook worden aangepast aan jouw interne methodologie.