• De ‘New Normal’ voor grote ondernemingen

De ‘New Normal’ voor grote ondernemingen

De COVID-19-crisis heeft een enorme impact op de manier van zakendoen. Wellicht sta ook jij voor grote uitdagingen en stel je je veel vragen over de dagelijkse gang van zaken en de toekomst van je organisatie. 

Als je vertrouwde partner zijn we er om je te helpen. Daarom hebben we een aantal diensten gebundeld die je zullen begeleiden in je integratie van de ‘New Normal’ in je organisatie.
 

De ‘New Normal’ voor grote ondernemingen


Deze diensten zijn onderverdeeld in zes clusters: 

Keep your business running
1. Houd je bedrijf draaiende

Prioriteer in eerste instantie de continuïteit van je activiteiten en de veiligheid van je medewerkers. Enerzijds helpen we je je bedrijfscontinuïteit te verzekeren, anderzijds kan je ook op ons rekenen voor afstandsonderwijs en webinars om de opleiding van je personeel te garanderen. We geven je ook adviezen en tips op maat van NWOW (Het Nieuwe Werken) over telewerken, welzijn en veerkrachtig leiderschap.

  Flexible crisis sourcing  2. Flexibele crisissourcing

Tijdelijk nood aan specifieke vaardigheden of expertise? Vertrouw op onze deskundige capaciteit, zoals crisis- en veranderingsmanagers, HR-experts, finance-experts, en supply chain- en logistics-experts.

Cost Reduction
3. Kostenreductie

Nu inkomsten onder druk komen te staan, zijn mogelijks initiatieven op korte termijn nodig om de kostenstructuur te verbeteren. Op basis van je situatie zijn er zijn verschillende manieren om dit te doen: analyse van je inkoopgegevens (Spend analytics), automatisatie van taken (Robotic Process Automation) of eliminatie van inefficiënties uit je operationele werking (LEAN Management).

Crisis Dashboard
4. Crisis Dashboard

Ondervind je moeilijkheden bij het bijsturen van je prioriteiten? Samen met jou bouwen we een kompas uit om te navigeren doorheen de crisis. Dat doen we door tijdelijke doelstellingen te identificeren en een dashboard te bouwen om de vooruitgang te volgen.

Digital experience
5. Digital Experience

Eén ding is zeker: alles wordt op dit moment steeds digitaler. We nemen met z’n allen, zowel als werknemer als consument, deel aan een grootschalig digitaal experiment. Dit is het ideale moment om ervaringen vast te leggen en de interactie en connectiviteit met klanten en medewerkers te verbeteren. Dat kan door bijvoorbeeld Digital Studio te lanceren om ideeën snel te vertalen naar technische toepassingen.

Prepare for the new normal
6. Bereid je voor op de ‘New Normal’

De impact van de crisis zal enorm zijn. Ze daagt alle bedrijven uit om hun manier van werken te herdefiniëren en zich voor te bereiden op de ‘New Normal’. Ons doel? De crisis omzetten in een transformatieopportuniteit. We bieden je de mogelijkheid om je bedrijfsmodel te beoordelen en het ‘New Normal’-transformatieplan te definiëren en te implementeren. We gebruiken hierbij Agility als voorwaarde om bedrijfscontinuïteit te bereiken in de toekomst.    


Net zoals we er altijd zijn geweest, blijven we ook na de coronacrisis je betrouwbare partner en gids die je helpt je voor te bereiden op de toekomst. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar je kan op ons rekenen. Net als voordien, bieden we je pragmatische oplossingen voor specifieke uitdagingen met duurzame resultaten. Je kan op ons woord rekenen.