• Advanced Analytics

Advanced Analytics

Het Advanced Analytics-team helpt zijn klanten waardevol inzicht te krijgen in hun processen en gegevensstromen. Die inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om zinvolle automatisering te creëren met gebruik van Robotic Process Automation technologie en deze aan te vullen met Computer Vision, Machine Learning of Intelligent Content Extraction. Het team besteedt veel aandacht aan het opvolgen van de zakelijke voordelen van de automatisering, zowel materieel als immaterieel, om een meetbaar en bewezen ‘return on investment’ te garanderen en alle verzamelde gegevens in krachtige weergavetools te presenteren.