• Digital Advisory

Digital Advisory

Ons Digital Advisory-team begeleidt bedrijven bij digitale transformaties. We tonen u hoe u zich op de digitale markt kan positioneren, rekening houdend met de opportuniteiten en bedreigingen, en benchmarken digitale oplossingen - wereldwijd. Het doel is uw bedrijfsstrategie af te stemmen op de software, de infrastructuur en het personeel om alle weerstand of obstakels te overwinnen die de technologie om de bedrijfsstrategie te stimuleren of vorm te geven structureel zouden kunnen hinderen.

Op basis van een grondig inzicht in uw bedrijfsvereisten kan ons team u onafhankelijk adviseren bij uw keuze voor ERP-softwarepakketten en u begeleiden bij de implementatie indien gewenst. Testautomatie via smart tools versnelt en verzekert de integratie van de software.

De expertise van BDO Digital bestaat voornamelijk uit:

  • Technologische en CIO-adviesdiensten zoals IT-strategie en roadmap, governance, program & Ptf. management, cloudstrategie en migratiediensten
  • Bedrijfsoplossingen zoals Oracle Netsuite, Globis, CA Project Portfolio Management, IonProjects…
  • Opkomende technologieën zoals blockchainplatformen en platformen voor gegevensuitwisseling, procesautomatisering met gebruik van robotica, het Internet of Things…
  • Applicatieontwikkeling zoals systeemintegratie en API-beheer, mobiele apps…
  • Geavanceerde analytics zoals datamining, machinelearning en AI, processmining/intelligence, rapportage en BI…
  • Digitale industrie en maatschappij zoals Smart X (regio's, steden, mobiliteit), intelligente en verbonden toeleveringsketens, digitale handel/e-commerce…
  • Beveiliging en audits zoals cyberbeveiliging, IT-audits, mitigatie van wanpraktijken op het gebied van IT