• Business agility: wat en hoe

Business agility: wat en hoe?

De agile methodologie vindt haar oorsprong in een combinatie van software engineering en Lean Thinking principes die gefocust zijn op het creëren van maximale klantenwaarde in de kortst duurzame lead-time en met de hoogst mogelijke kwaliteit.

De agile methode baseert zich op 12 principes van het Agile Manifesto waarmee ze de manier van werken wil veranderen, die traditioneel gebaseerd was op de ‘waterfall’ methode. Die projectmanagementstijl bestaat erin een design te ontwerpen met een vooraf bepaalde scope waar je enkel naar de volgende stap gaat als je de vorige hebt afgewerkt.

Agile daarentegen focust op het creëren van waarde in korte iteraties van enkele weken, waarbij klanten en stakeholders voortdurend feedback geven. Deze aanpak is geëvolueerd naar een methodologie die de volledige onderneming omvat – dus niet enkel de cross-functionele teams -, met aspecten zoals:

  • Klantennabijheid
  • Agile mindset en leiderschap
  • Lean portfoliomanagement
  • Agile productlevering
  • Business- en IT-integratie

Op deze manier overkoepelt de initieel op teams gebaseerde aanpak de organisatie van A tot Z. Een van de toonaangevende methodes is SAFe, dat alle aspecten van de agile manier van werken integreert.Business agility: wat en hoe

Welke voordelen biedt agile?

Agile is een stapsgewijze aanpak die de manier van werken van je onderneming volledig transformeert. Wanneer je agile juist implementeert, dan laat ze je toe om:

  • De concurrentie voor te zijn
  • Snel te reageren op de veranderde marktomstandigheden
  • De balans tussen innovatie en routinewerk te herstellen
  • Beter in te spelen op klantenvereisten en -behoeftes
  • Te zorgen voor meer autonome en gemotiveerde medewerkers

Business agility: wat en hoe_2