• Valuation

  “Mijn bedrijf is meer waard dan op het eerste gezicht wel lijkt.
  Maar hoe maak ik dat hard?”

Valuation

Waarde is relatief. Tot het moment dat u de waarde van uw bedrijf op papier moet bewijzen. Omdat u een nieuwe investeerder wilt overtuigen bijvoorbeeld of het vertrouwen van de aandeelhouders wilt versterken tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Misschien wilt u wel een bedrijf inkopen of uw onderneming overdragen aan uw erfgenamen…? Of wilt u berekenen hoeveel meer waard uw onderneming zou kunnen worden? Want dat is toch het ultieme doel, toch?

Redenen te over dus om de objectieve waarde van uw bedrijf te laten berekenen of een value-based management in te voeren. Wie de marktwaarde van zijn bedrijf kent, laat zich niet vangen … en weet wanneer het beter kan! En hoe.

Zo’n waardebepaling is op het lijf geschreven van de experten van onze afdeling Corporate Finance. De voorbije jaren hebben we zo al honderden bedrijven geholpen. Uit de meest uiteenlopende sectoren. Klein en groot. Met gebruik van (inter)nationale databanken en op basis van algemeen aanvaarde methodologie.

Wat zoekt u?

Een ervaren, onafhankelijk team van experten dat u objectief adviseert en begeleidt bij:

de waardering van uw onderneming of van immaterieel vaste activa en intellectuele eigendomsrechten (IP) in de volgende contexten:

 • onderhandelingen met mogelijke nieuwe partners;
 • fusies;
 • herstructurering van een groep;
 • geschillen;
 • schenking, erfopvolging;
 • ‘fairness opinion’;
 • ‘impairment testing’;
 • ‘Purchase Price Allocation’ (PPA);
 • stockoptieplan ;
 • ...

het creëren van extra waarde voor uw onderneming, dankzij een intern zesstappenplan

We hebben een zesstappenplan – ons Value Enhancement-model – ontwikkeld om de waarde van uw onderneming te bepalen en extra waarde te creëren. Rekening houdend met de voor uw onderneming meest relevante financiële drivers (zoals ebitda-marge, de behoefte aan bedrijfskapitaal, de kostenvoet van vreemd vermogen, de belastingaanslagvoet, enz.). In nauw overleg met u bepalen we de sterkste waardecreërende acties en gieten die in een effectief actieplan. Een pragmatisch en haalbaar plan welteverstaan. Al dan niet met de steun van onze experten inzake de organisatorische, strategische, financiële, juridische, fiscale… vakgebieden. U vraagt het maar.