• Office of the CFO

    Is jouw finance-afdeling ‘fit for the purpose’ en ‘fit for the future’?

Office of the CFO

Door de coronacrisis komt de CFO onder enorme druk te staan. Is je finance-afdeling wel voldoende resistent? Beschikt je organisatie over de juiste middelen om aan de huidige en toekomstige verwachtingen te voldoen? Hoe (digitaal) performant en accuraat zijn de beschikbare data en bijhorende analyses en rapporten? Aan de CFO om over te schakelen naar een geïntegreerd, geavanceerd data- en financieel beheer dat aan de nieuwe digitale verwachtingen voldoet en tegelijk de workload en middelen tot een minimum beperkt. De CFO van morgen is zonder twijfel een ‘digitale CFO’.

De kernopdracht van de CFO is in essentie waardecreatie en -verhoging. Maar dat kan niet zonder relevante en accurate data-input. Of zonder de juiste technologie om proactief en met zo weinig mogelijk inspanning met die data aan de slag te gaan. Uit een recente enquête van de Vlerick Business School blijkt dat vele finance-managers nog niet over voldoende kennis beschikken om nieuwe digitale applicaties toe te passen. En dat terwijl digitale transformatie net essentieel is om toekomstige uitdagingen aan te kunnen. 

Toch is het aan de CFO om te bewijzen dat hij met een beperkte investering aan efficiëntie en betrouwbaarheid kan winnen en voldoende tijd kan vrijmaken voor data-analyses die leiden tot relevante aanbevelingen om de rendabiliteit te verbeteren en toekomstige cashflows te genereren. Of anders gezegd, om (extra) waarde te creëren voor de onderneming en de finance-afdeling als ‘fit for the purpose’ en ‘fit for the future’ beschouwen.
 

Een multidisciplinaire 360° oplossing 

Om te toetsen of je met de bestaande resources en strategie die doelstellingen kunt bereiken, ontwikkelde BDO het ‘Office of the CFO’, een onestopshop om finance-managers 360° van dienst te zijn. Vandaag en morgen. 

De ‘Office of the CFO’-tool focust op 4 vlakken. 

Value Protection Value Creation Data Management Technology Management


Interesse? Of wens je meer informatie? 

Neem contact op met onze experten via [email protected].