• Value creation

Value creation

De rol van de moderne CFO beperkt zich niet langer tot meten en weten. Integendeel, toegespitste ‘cost control’ en efficiënte ‘product pricing’ kunnen leiden tot betere rendabiliteit en cashflow. Waarom zou een CFO als sparringpartner van de productiedirecteur zelf geen gedetailleerd ‘cost manufacturing’-calculatiemodel uitbouwen? Hij kan in dit model parameters en data inbouwen die het mogelijk maken simulaties van productieprocesveranderingen te modelleren. 

Waardecreatie is het resultaat van doorgedreven ‘cost/manufacturing controlling’ en ‘commercial finance controlling’ en hangt samen met een geïntegreerd beheer van de werkkapitaalbehoefte, de investeringsanalyse en het onder controle houden van de  financiële schuldpositie.

Voorbeelden van waardecreatie: 

  • Modelisatie van kost-prijsberekening rekening houdende met consumptie en afval per productiefase 
  • Dynamisch overzicht van prijs en marge (volume/prijs effect) per verdeler/klant/regio
  • Geïntegreerde & geautomatiseerde rapportering van operationele gegevens met financiële gegevens op basis van Power Query en Power Pivot
  • Geïntegreerde en optimale voorraadplanning, van bestelling tot verzending op basis van voorspelde bestellingen
  • Permanente monitoring van het betalingsgedrag van klanten met identificatie van versnelde betalingsmogelijkheden

Zie ook: 


Interesse? Of wens je meer informatie? 

Neem contact op met onze experten via [email protected].