• Trusted Business Advisor

    Een 360° gradenvisie voor ondernemers

Trusted Business Advisor

Een omgeving die voortdurend verandert

De globalisering en de digitalisering hebben het ondernemingsklimaat volledig veranderd en de voortdurende omwentelingen in de wereld vragen steeds meer aanpassingsvermogen en reactiviteit. Deze nieuwe uitdagingen aangaan blijkt bijzonder moeilijk te zijn voor midcaps en groeiende kmo’s, die doorgaans intern niet beschikken over specifieke competenties op het vlak van strategie, organisatie, internationalisering, digitalisering, financiering, enz. en waarvan de ondernemers steeds meer moeite hebben om een globaal overzicht te behouden van alle parameters van hun activiteiten.

Mijn onderneming op een tweesprong

“Ik word binnenkort 58 jaar. Ik stel me vragen over de overdracht van mijn onderneming. Mijn kinderen zijn misschien geïnteresseerd, maar aangezien ze een andere opleiding hebben gevolgd dan ik, zouden ze begeleiding nodig hebben bij de overname. En als ze een andere richting willen inslaan, wie zijn dan de potentiële partners/kopers? Hoeveel is mijn onderneming waard en hoe kan ik die waarde maximaliseren? Wat zijn de fiscale en vermogensrechtelijke gevolgen? Ik heb echt begeleiding nodig bij deze onderwerpen.”

“Mijn kmo is de laatste jaren enorm gegroeid. Mijn behoefte aan bedrijfskapitaal neemt alleen maar toe. Ik heb weinig liquide middelen. Mijn personeelsbestand is in drie jaar tijd verdubbeld, maar te veel beslissingen komen op mijn schouders terecht. Ik zou moeten moderniseren en digitaliseren, maar hoe begin ik eraan? Ik heb nood aan professionals die me kunnen begeleiden bij mijn groei.”

Als vertrouwenspersoon die uw onderneming en uw sector kent, zal de Trusted Business Advisor (TBA) van BDO u helpen om deze uitdagingen aan te gaan en u op een transversale manier begeleiden bij alle fases van uw ontwikkeling. Of het nu gaat om de uitwerking van een familiecharter in het kader van de overdracht van een onderneming naar de volgende generatie, een overnameproject, financiële of fiscale optimalisatieprojecten of de verbetering van uw organisatie en van de kwaliteit van uw diensten dankzij nieuwe technologieën, de TBA zal u adviseren en, indien nodig, een beroep doen op experts van zijn netwerk.

De TBA, een vertrouwenspersoon en een 360 gradenadviseur 

Naar het voorbeeld van een accreditatie heeft BDO een intern label ingevoerd met strenge kwaliteitscriteria, een reeks technische en transversale competenties en een specifieke opleiding. Dit veeleisende label garandeert enerzijds het hoge niveau van de adviseurs die ter beschikking worden gesteld aan de ondernemers, en anderzijds de verscheidenheid van hun competenties.

Een TBA is ...

  • een ervaren professional (niveau Manager of Partner) met een degelijke transversale kennis;
  • een professional die uw onderneming en uw sector kent en u kan uitdagen;
  • een professional met een goede 360 gradenvisie dankzij een open en nieuwsgierige instelling;
  • een goede communicatiespecialist, die focust op de kwaliteit van de relatie;
  • een persoon bij wie het advies en de begeleiding van ondernemingen echt in het DNA zitten.

Concreet zal de TBA uw ontwikkelingspartner zijn, die de ‘big picture’ kan zien. Hij zal helpen bij uw strategische denkoefening en hij zal niet alleen regelmatig met u van gedachten wisselen, maar ook actief deelnemen aan uw belangrijkste vergaderingen (raden van bestuur of directiecomités, strategische vergaderingen, enz.). Hij kan u ook begeleiden bij uw  toekomstplannen (uitbreiding, digitalisering, change management, e-commerce, enz.) en u indien nodig doorverwijzen naar ervaren experts via zijn intern of extern netwerk.

Met een Trusted Business Advisor (TBA) kunt u rekenen op een vertrouwenspersoon die de sector zeer goed kent, maar ook over een uitgebreid netwerk beschikt, zowel intern als extern.