• Value Enhancement

  Hoe kan je de continuïteit van je onderneming verzekeren en haar waarde verhogen?

Value Enhancement

De continuïteit van je bedrijf verzekeren en het familiepatrimonium vrijwaren, staat in het post-COVID-19-tijdperk vaak gelijk aan kostenreducties, productiviteitsverbeteringen, aanbodaanpassingen en businessoptimalisaties. Vele bedrijfsleiders worstelen dan ook met vragen zoals:  

 • Hoe versterk ik de winstgevendheid van mijn bedrijf en de productiviteit?
 • Hoe bereik ik de doelstellingen van mijn bedrijf en vertaal ik die in concrete acties? 
 • Wat is mijn bedrijf waard en hoe verhoog ik de waarde?
 • Zou ik een deel of het hele bedrijf verkopen en wanneer? 
 • Wat is de impact van COVID-19 op lange termijn en hoe kan ik die beheren?
 • Hoe bereid ik mijn bedrijf voor op de verwachte wereldwijde veranderingen?
 • ….

Onze BDO-experts staan je graag bij in het beantwoorden van deze vraagstukken. Net als jij zijn we ondernemers in hart en nieren. Samen met jou gaan we de uitdaging aan om je organisatie naar een hoger niveau te tillen en je groeipotentieel te waarborgen. Met een gegarandeerd tastbaar resultaat. 
 

Hoe optimaliseert BDO de waarde van je onderneming? 

Onze unieke BDO Value Enhancement-aanpak steunt op 6 stappen: 
 

1.    360°-diagnose 

Eerst doorgronden we je organisatie tot we een helder en waarheidsgetrouw inzicht bekomen van zowel de bedrijfscultuur als -activiteiten. We gaan hierbij op zoek naar de specifieke waardedrijvers binnen elk bedrijfsdomein (strategisch, financieel, IT, HR, innovatie- en productmanagement, sales en marketing, management …). Een onafhankelijke derde persoon brengt dankzij zijn objectieve blik zaken in kaart waar je als bedrijfsleider gemakkelijk overkijkt. 
 


 

2.    Identificeren van verbeterpunten 

Op basis van de 360°-diagnose worden verbeterpunten geïdentificeerd. We baseren ons op cijfers om de impact van verbeteringen te kwantificeren en prioriteren. Zo weten we wat je bedrijf nu waard is en wat het waard kan zijn in de toekomst. 
 


 

3.    Bepalen van concrete acties

In nauw overleg bepalen we de sterkste waarde creërende acties en gieten we die in een concreet, pragmatisch en haalbaar actieplan. Indien niet alle nodige expertise in huis beschikbaar is, dan kan je rekenen op de steun van onze experten op organisatorisch, digitaal, strategisch, financieel, juridisch en fiscaal vlak. 

4.    Bepalen van doelstellingen 

Samen spreken we af welke doelstellingen we willen realiseren binnen een termijn van 6 tot 12 maanden. Je staat er natuurlijk niet alleen voor, onze experten worden als het ware tijdelijk deel van je management en de werkvloer. De mate waarin we slagen in onze opzet, bepaalt ons lot, en dus de factuur. We delen niet enkel je succes, maar ook het financiële risico. 

5.    Resultaten

Samen met jou en je werknemers voeren we het project uit voor een kwaliteitsvol en langdurig resultaat. Natuurlijk is de ondersteuning van alle niveaus essentieel om de verandering duurzaam te maken en de transformatie te verankeren in je bedrijfscultuur.. Heldere communicatie met alle betrokkenen staat daarom centraal. 

6.    Evaluatie 

Geen duurzaam resultaat zonder een grondige evaluatie. Vandaar ook het belang om continu af te toetsen, te evalueren en te rapporteren. Met een tussentijdse of afsluitende evaluatieoefening zie je als ondernemer in welke mate de waardebepaling als basis voor je bedrijfsvoering ook echt heeft gewerkt.
 

BDO Value Enhancement, de partner van je onderneming: 

 • Een multidisciplinair team en expertise: een gepersonaliseerd team van doorwinterde experten waarin we onze ervaring in bedrijfswaarde, bedrijfsoptimalisatie, HR, Tax & Legal en strategie combineren om je eigen doelstellingen en die van je onderneming te realiseren.
 • Een pragmatische aanpak: geen boekjeskennis bij BDO. Wel concrete acties in een haalbaar plan.
 • Meetbare feiten en cijfers: gekwantificeerde verbeterpunten voor een optimale evaluatie van de geleverde inspanningen achteraf.
 • Gedeeld risico: de uitkomst bepaalt de factuur.
   

Interesse? Of wens je meer informatie?

Neem contact op met onze experten via [email protected]