• Compliance & Regulatory Audits

    “Ik wil geen auditor die alleen aandacht heeft voor
    de cijfers. Wat mij vooral interesseert is
    de impact op mijn business.”

Compliance & Regulatory Audits

Het is niet omdat bepaalde controles wettelijk verplicht zijn, dat ze routine mogen worden. Dat is niet wat u wilt. En ook onze bedrijfsrevisoren niet. Naast de standaard rapportering zoeken ze naar opportuniteiten om uw bedrijfsprocessen en interne controles te verbeteren. Hun frisse, proactieve kijk op geplande transacties of op uw dagelijkse doen en laten brengt soms verrassende ideeën of tips. Bovendien krijgt u bij BDO een aanspreekpunt dat uw taal spreekt, en met een gedegen kennis van uw sector. Dat is goed voor de motivatie en voor uw business. 
Als groot bedrijf of organisatie bent u inderdaad wettelijk verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een onafhankelijke commissaris of bedrijfsrevisor. 

Daarnaast zijn er ook nog verrichtingen waarbij de wet voorziet in een verplichte tussenkomst van een bedrijfsrevisor. Denk maar aan:
-    de inbreng in natura en quasi-inbreng;
-    fusies en splitsingen;
-    ontbindingen;
-    de wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap;
-    de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde;

In de ondernemingsraad

Uw bedrijf heeft een ondernemingsraad? Opnieuw aan u de plicht om de werknemersafgevaardigden jaarlijks te informeren over de economische en financiële gezondheid van het bedrijf. En de cijfers en resultaten in detail toe te lichten. Vertrouwen is daarbij van cruciaal belang. Dus ook de keuze van uw bedrijfsrevisor. Hij of zij moet bevestigen dat de informatie accuraat is en volledig. Integriteit uitstralen en uw taal spreken.

Belangrijker nog: uw bedrijfsrevisor moet de cijfers en analyses uitleggen in mensentaal, visueel en toegankelijk voor iedereen. Want onbegrip leidt tot wantrouwen. En draagt niet bij tot een vredig sociaal klimaat. 

Contractuele auditopdracht

En waarom zou u niet vrijwillig een audit vragen? Bij een reorganisatie bijvoorbeeld (terugkoop, overdracht, fusie, kapitaalsverhoging…). Of omdat u specifieke uitgaven wilt verantwoorden bij uw kapitaal- of subsidieverschaffers. Dat is wettelijk niet verplicht. Maar de expertise en (meer nog) het vertrouwen van een onafhankelijke derde spelen alleen maar in uw voordeel.

Wat zoekt u?

•    Een ervaren bedrijfsrevisor met back-up van financiële, juridische en fiscale experten;
•    Tussentijdse feedback en respect voor planning en deadlines;
•    Duidelijke afspraken over de factuur (geen verrassingen);
•    To the point rapportering, geen smalltalk;
•    Een bereikbare vertrouwenspersoon die nadien niet met uw klant gaat lopen;
•    Een ervaren aanspreekpunt met kennis van uw sector
•    Toegankelijk, wereldwijd netwerk.

Internationale normen en onafhankelijk

De bedrijfsrevisoren van BDO steunen hun analyses, audits en reviews op de International Standards on Review Engagements (ISRE) of de International Standards on Related Services (ISRS). Indien van toepassing wordt er ook gesteund op specifieke lokale normeringen. De onafhankelijkheidsregels worden uiteraard strikt nageleefd..