• Cybersecurity

    “Bewustzijn omtrent cyberrisico’s is voldoende aanwezig,
    concrete maatregelen om deze te beperken niet.
    Welke acties moet ik echt nemen om voldoende beschermd te zijn?”

Cybersecurity

Een inzicht in uw cyberveiligheid

Bij BDO zijn we van mening dat cybersecurity niet alleen een instrument is, maar eerder een combinatie van een goed beveiligingsbewustzijn, een duidelijk zicht op risico’s en adequate en passende beveiligingsmaatregelen die voortdurend worden bijgewerkt en/of verbeterd. We geloven dat goede cybersecuritymaatregelen zich moeten toespitsen op de drie fundamentele bouwstenen voor een effectieve en efficiënte cyberbeveiliging: mensen, technologie en processen. 

Per bouwsteen bieden wij voor onze klanten verschillende diensten aan, telkens met een gecoördineerde en technische aanpak. Dit resulteert in duidelijke aanbevelingen en concrete acties om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van uw gegevens en systemen te waarborgen.

Mensen

Technische beveiligingsmaatregelen binnen organisaties groeien aan een snel tempo, net als de technologie die hiermee gepaard gaat. Dit leidt aanvallers tot een nieuwe trend waarbij zij de zwakste schakel binnen een organisatie aanvallen: de werknemers. Onze ervaring leert ons dat in een groot aantal succesvolle cyberaanvallen, medewerkers onbedoeld toegang verleend hebben aan cybercriminelen. De menselijke component blijkt dus een interessant toegangspunt voor cybercriminelen. 

Technologie

Cyberdreigingen groeien voortdurend in omvang en complexiteit en de kans dat u als organisatie aangevallen wordt, is doorheen de jaren significant gestegen. De juiste technologie op de juiste plaats, aangevuld met het periodiek laten testen van deze technologieën door een ethische hacker, is daarom van essentieel belang voor uw organisatie. De ethische hacker biedt u inzichten in de zwakheden van uw technologieën en kaart aan hoe deze te verbeteren.

Processen

In bijna elke organisatie drijft technologie het bedrijf vooruit. Maar technologie, en de mensen die deze gebruiken, werken niet optimaal zonder een solide fundering. Deze solide fundering, of uw IT processen en procedures, vormen het hart van uw organisatie. Via processen kan u als organisatie het gedrag sturen van uw medewerkers, om zo het risico op datalekken of ongeautoriseerde toegangen te verkleinen. Het is echter geen eenmalige inspanning, het cybersecurity landschap verandert continu, dus de processen moeten ook periodiek aangepast worden.

Contact

Bent u benieuwd hoe BDO u kan helpen met een pragmatische oplossing om uw cybersecurity op niveau te krijgen? Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met een van onze specialisten.