• Fraudedetectie

Fraudedetectie

Fraudes en misdragingen tijdig detecteren

Preventieve maatregelen kunnen een groot stuk ondervangen maar niet altijd alles tijdig opvangen. Vandaar is er een noodzaak om fouten, misdragingen en fraude te detecteren voor ze een te grote vorm aannemen of erger nog, een norm of cultuur worden.

Onze deskundigen binnen BDO doen een integrale aanpak van zowel de masterdata, procesgerichte data als van de transactionele data. Onze dienstverlening bestaat hierbij uit process mining en proactieve data-analyse


Process mining

Een vooraf duidelijk gedefinieerd en wel doordacht proces levert minder mogelijkheid op tot fraude. Het is pas wanneer dit proces niet gevolgd wordt, dat deze afwijkingen fraudemogelijkheden laten. Ervaring leert ons dat niet iedereen de processen volgt zoals vooropgesteld en de controle er niet steeds consequent op gebeurt. BDO heeft de tools om uw procesdata op dusdanige manier te analyseren dat wij op een vlotte manier de afwijkende paden, die een opening laten naar fraudes, kunnen opsporen en laten bijsturen.


Proactieve data-analyse

Een van de meest voorkomende fraudes in 2019 is de facturatiefraude. Iets wat enkel kan voorkomen worden middels het slecht beheer of wijzigen van de masterdata van uw leveranciers. Onze diensten zullen deze data analyseren zodat verdachte gegevens of wijzigingen aan het licht komen.

Ook uw transactionele data, die uw aan- en verkopen, inkomsten en uitgaven registreert, kunnen wij dieper analyseren zodat de anomalieën aan het licht komen.


Belangenconflicten

In deze tijden van globalisering is het nog belangrijker geworden om te weten met wie u zaken doet. BDO kan voor u verdere onderzoeken doen naar bedrijven waarmee u zaken doet.