• Fraudeonderzoeken

Fraudeonderzoeken

Correct afhandelen van een fraudezaak

Het is onmogelijk om het frauderisico volledig af te dekken. Wanneer er zich effectief een fraudegeval heeft voorgedaan binnen uw organisatie, dient u onmiddellijk op de hoogte te zijn van de feiten: hoe werd het fraudegeval mogelijk gemaakt? Hoe ver reikt de fraude binnen de organisatie, wie is betrokken en wat is de geraamde financiële impact?

Als er zich een probleem voordoet, heeft u nood aan een tijdige verklaring en een geloofwaardige oplossing. U heeft nood aan onderzoek, communicatie en specifieke maatregelen. Daarnaast dient u ook rekening te houden met complexe, technische en wijzigende (sociale, fiscale, strafrechtelijke…) regelgevingen. Dit zijn taken waarbij BDO u kan ondersteunen.

Ondanks het feit dat elk forensisch onderzoek uniek is, passen onze experten een vaste methodologie toe bij de organisatie, uitvoering en rapportering van de geanalyseerde gevallen.

Onze dienstverlening spitst zich hierbij toe op onderzoeken (opzoeken en nazicht van gegevens en interviews), achtergrondcontroles (background search) en de opsporing van bedrijfsgoederen (asset tracing).


Verschillende types onderzoeken

 • Corruptie
  • Belangenvermenging, omkoping en afpersing zijn de meest voorkomende vormen binnen corruptie. Het is een vorm van fraude die sterk weegt op het vertrouwen in casu de positie die de betreffende medewerker kreeg van de organisatie. Het oplossen van dit type fraudegevallen vereist specifieke analysetechnieken. Bovendien formuleren onze deskundigen aanbevelingen om dergelijke vorm van fraude in de toekomst te voorkomen.
    
 • Misbruik en diefstal van bedrijfsgoederen
  • Diefstal en misbruik van vertrouwen zijn vaak voorkomende vormen van fraude waarbij eigendommen van bedrijven onrechtmatig gebruikt of ontvreemd worden voor persoonlijk gewin van een medewerker of een kaderlid. Of het nu handelt over cash, interne onkostenvergoedingen, voorraad of materiaal, onze deskundigen beschikken over een ruime ervaring in het identificeren van dit type fraude en het formuleren van aanbevelingen om dergelijke vorm van fraude in de toekomst te voorkomen.
    
 • Vervalsing van financiële rapporten
  • Fraude in de financiële rapportering is niet de meest voorkomende, maar leidt tot de grootste verliezen voor uw bedrijf. Er zijn heel wat vervalsingsmogelijkheden binnen deze financiële rapportering, met name een over- of onderschatting van de boekhoudkundige posten. Onze financiële deskundigen beschikken over een ruime ervaring in het identificeren van dit type fraude en in het formuleren van aanbevelingen om dergelijke vorm van fraude in de toekomst te beperken.
    

Forensische technologie

 • Om fraudeonderzoeken tot in detail uit te zoeken, beschikt BDO over verschillende IT-mogelijkheden om data te kopiëren en te analyseren. Het kopiëren gebeurt op een forensisch verantwoorde manier zodat het bewijsmateriaal eventueel in de rechtbank kan gebruikt worden. In sommige gevallen kan eerder gedeletete data zelfs gerecupereerd worden. Wat de analyse van data betreft, gebruiken onze specialisten technologische tools om data van bestanden, e-mails of mobiele telefoons te gebruiken.


Due diligence (background search)

 • Als u een nieuwe zakenrelatie met een partner wil opstarten, is het soms beter om op voorhand te informeren over de financiële toestand, de achtergrond of de reputatie van deze toekomstige partner. Waar nodig zal BDO deze controles voor u uitvoeren.


Asset tracing (OSINT - Open Source INTelligence)

 • In het kader van fraude is het niet ongebruikelijk dat bedrijfsgoederen zoek zijn omdat fraudeurs deze ontoegankelijk proberen te maken. BDO tracht met behulp van zijn netwerk deze goederen op te sporen in binnen- en buitenland.