• Litigation

Litigation

Forensische onderzoeken als opstap naar een vervolging

De BDO-specialisten zijn fraude-auditors maar ook bedrijfsrevisoren en specialisten van interne controleprocedures. Dankzij hun ervaring kunnen ze uw juridische raadgevers bijstaan in de begeleiding van een tucht-, strafrechtelijke of burgerlijke vordering.
 

De diensten van BDO in dit verband zijn:
 

  • Waardering van de financiële schade

Uw bedrijf kan geconfronteerd worden met geschillen met zakenpartners, een brand, het verlies van een vastgoedproject, geldverduistering, de eenzijdige verbreking van een verkoopconcessie of elke andere gebeurtenis die een negatieve impact heeft op uw vermogen. Onze BDO-experten beschikken over een ruime ervaring in de waardering van financiële schade, winstderving en opportuniteitsverlies, en dit in alle sectoren (industriële, bank-, verzekerings- en retailsector).
 

  • Technische ondersteuning

In de levenscyclus van uw bedrijf kan het soms nodig zijn om de boekhoudkundige, fiscale en sociale impact van een incident te beoordelen. U zal misschien ook de transacties moeten reconstrueren die gemaakt zijn in het kader van een commerciële overeenkomst om de aan uw bedrijf verschuldigde bedragen te bepalen. Onze experten kunnen u hierbij de nodige ondersteuning geven om de rechten van uw bedrijf zo goed mogelijk te beschermen.
 

  • Bemiddeling

Bij het ondertekenen van een commerciële overeenkomst integreren de partijen in toenemende mate een contractuele bepaling die toelaat een beroep te doen op bemiddeling om mogelijke geschillen op te lossen. Onze experten beschikken over een ruime ervaring op vlak van bemiddeling. Ze kunnen u begeleiden doorheen het hele proces.