• IT Audit

    “IT is strategisch zo belangrijk dat
    elke verbetering ook de business vooruithelpt.”

IT Audit

Heeft het management gelijk als het klaagt over de late en dure opleveringen van IT-projecten? Kunnen we daar iets aan doen? Een audit biedt een objectief inzicht in de manier waarop IT uw business en bedrijfsprocessen ondersteunt. En waar dat nog beter kan. Worden de IT-risico’s voldoende afgedekt door uw IT-processen (bijvoorbeeld op het vlak van continuïteit of informatiebeveiliging)? En vergeet de risico’s niet in de ondersteunende ERP- of zelfontwikkelde systemen.

U hebt een eigen interne auditafdeling of auditor. Prima. Heeft die voldoende specifieke kennis of ervaring voor een doorgedreven IT-audit? Laat staan de tijd om in de diepte na te gaan of de IT-organisatie en -systemen wel matchen met de strategische noden en doelstellingen van uw organisatie.


Op maat van uw vraag

Onze IT-audits zijn niet te nemen of te laten. Wat had u gedacht? Neen, we rollen ze uit op maat van uw vraag. Onze IT-auditors zijn ervaren mensen met een grondig business en IT-inzicht… en ze gaan heel pragmatisch te werk. U kiest zelf waarbij ze u echt kunnen helpen:

  • Systeem-audits: zijn de systemen (vaak ERP) aangepast aan uw bedrijfsprocessen? Bij dat soort audits gebruiken we vaak ‘process mining’-technieken;
  • Infrastructuur-audits: verzekert de IT-infrastructuur de continuïteit en beveiliging van systemen en informatie?
  • Organisatie- en procesaudit: zijn de IT-organisatie en -processen aangepast aan de noden van uw organisatie?


Onderbouwd en gecertificeerd

Onze audits worden uitgevoerd volgens de ITIL (Information Technology Infrastructure Library) en CoBIT (Control Objectives for Information and related Technology) standaarden en onze IT-auditors zijn gecertificeerd als ‘Information System Auditors’ (CISA). Topspecialisten die met u meedenken. Geen audit om de audit maar functioneel voor uw organisatie en haar specifieke noden. Correct, helder en (kosten)efficiënt.