• Riskmanagement & interne controle

    “Een goede raad: ken je risico’s.
    Beter nog: ken de risico’s die je niet wilt nemen.”

Riskmanagement & interne controle

Alles wat u doet houdt risico’s in, strategisch, financieel, operationeel, IT, compliance, juridisch, … Dat is eigen aan ondernemen. Vraag is of u ze koste wat kost moet vermijden of uitschakelen? Neen. Wie voorzichtig is, ontwijkt de risico’s niet – dat is trouwens onmogelijk – maar handelt berekend en beslist. De essentie van een effectief risicobeheer of riskmanagement is minder de eliminatie van de risico’s, dan wel dat u (en uw raad van bestuur) ze kent, correct inschat en onder controle houdt.


Van risicoanalyse tot risicoplan

Aan u de eerste stap om de risico’s van uw business in kaart te brengen. Niet zo evident voor wie zelf dag in dag uit het bedrijf runt. Vaak leidt de frisse kijk van een buitenstaander tot verrassende inzichten. Afstand kunnen nemen is inderdaad een voordeel. Onze experts hebben bovendien jarenlange ervaring in de meest uiteenlopende (binnen- en buitenlandse) bedrijven waardoor ze u doelgericht kunnen adviseren. 

Bij het opstellen van een risicomatrix of ‘heat map’ bijvoorbeeld. Daarin krijgen alle risico’s een gewicht en een waarschijnlijkheidsscore. 

De heat map dient als basis voor het risicoplan waarin we bepalen wie wat moet doen tegen wanneer. Elke stap of beslissing documenteren we grondig, rekening houdend met de grootte van het risico, de potentiële impact en de kosten van de beheersmaatregelen. 


Interne controlemaatregelen

Zaak is natuurlijk om de risico’s maximaal te beperken. U weet wel, beter voorkomen dan genezen. Dat kan met interne controlemaatregelen. Om te vermijden dat een risico effectief plaatsvindt (preventief). Of om de impact van een incident tot een minimum te beperken (correctief). Interne controles kunt u afdwingen via duidelijke procedures of door ze te integreren in de IT- of ERP-systemen van uw bedrijf.


Wat zoekt u?

  • Een ervaren adviseur met back-up van financiële, juridische en fiscale experten;
  • Specialisten in risicoanalyse, risicobeheer en interne controle;
  • Concreet advies op maat van uw bedrijf, geen boekenkennis;
  • Een stevig gedocumenteerd risicobeheersplan, dat u achteraf zelf kunt bijsturen in functie van de evolutie en groei van uw bedrijf;
  •  …