• ISAE3402/SOC1

ISAE3402/SOC1

Right to play

Gezien de compliance-vereisten van organisaties stelselmatig toenemen en de stakeholders steeds nauwgezetter onderzoek verrichten, wordt er vanuit de markt meer en meer verwacht dat u als dienstenleverancier ‘assurance’-rapporten kan voorleggen. Er is duidelijk nood aan vertrouwen en transparantie in de processen en controles die toegepast worden om risico’s te mitigeren – en om te rapporteren over de effectiviteit ervan. Deze uitbesteedde modellen zouden duidelijk een grote impact kunnen hebben op de financiële rapportering van uw klanten – en in dit geval zal ook hun externe auditor een ISAE3402-rapport verwachten. 

Deze toenemende vraag om ‘assurance’ door dienstenleveranciers is momenteel het sterkst aanwezig bij organisaties actief in de financiële en de publieke sector, en bij beursgenoteerde bedrijven. In deze sectoren wordt reeds stelselmatig gevraagd in bestekken of Request for Proposal (RFP) naar deze attestaties en is dit een ‘right to play’ geworden. 

ISAE3402 is vandaag de bekendste en internationale standaard voor de attestatie van uitbestede (financiële) processen en systemen.  De standaard werd uitgegeven door de International Federation of Accountants en heeft bijgevolg een globaal draagvlak en internationale erkenning.

Aanvullende informatie