• De fiscale horizon 2030

    De economie verandert, de fiscaliteit ook!

De fiscale horizon 2030

Het huidige fiscale ecosysteem staat op een kantelmoment, nationaal en internationaal. Beginsels van begin 20ste eeuw – zoals de fysieke aanwezigheid als aanknopingspunt voor belastbaarheid – staan onder druk in een economisch landschap waar businessmodellen steeds meer steunen op digitalisering en duurzaamheid en waar transparantie de fiscale strategie bepaalt.

Die evoluties openen mogelijkheden voor de belastingdiensten om de administratieve lasten te verlichten, de samenwerking tussen belastingautoriteiten te vergemakkelijken en belastingontduiking aan te pakken. Tegelijk biedt de omwenteling bedrijven en organisaties kansen om fiscaliteit te gebruiken als hefboom voor innovatie en groei. En om (onaangename) fiscale verrassingen te vermijden.

Digitaal, transparant en duurzaam

‘Wat betekent dat concreet voor mijn business?’, horen we je vragen. Door de digitale transformatie kun je verwachten dat de fiscus rechtstreekse toegang krijgt tot de data in jouw IT/ERP-systemen. Of toch op zijn minst tot de verkoopfacturen. Op basis van die big data kan hij realtime fiscale audits uitvoeren en via deep learning en artificiële intelligentie achterliggende (wereldwijde) verbanden blootleggen en inconsistenties detecteren. Het is dus belangrijk om je bedrijf klaar te stomen voor die digitale transformatie en de digitale technologie te gebruiken om je eigen fiscale processen te verfijnen en te automatiseren.

Meer transparantie heeft op haar beurt een positieve invloed op je fiscale positie. Fiscale fouten of vermeend onethisch gedrag hebben immers een ingrijpende impact op het vertrouwen van je stakeholders, intern en extern. Een doeltreffend fiscaal beleids- en risicomodel schept duidelijkheid en optimaliseert tegelijk jouw kostenefficiëntie.

Het klinkt misschien vreemd, maar belastingen zijn op die manier ook een belangrijke ESG-maatstaf (Environment, Social en Governance): externe stakeholders zijn immers geïnteresseerd in het fiscale gedrag van jouw bedrijf en hoe je jouw fiscale verantwoordelijkheid neemt en economische waarde creëert voor de maatschappij.

Ook mooi meegenomen: de fiscale incentives van de overheid die duurzaam ondernemen stimuleren. Denk aan de fiscale voordelen voor groene investeringen en innovaties (lees de inzet over innovatie-subsidies). Of stimuli die milieu-onvriendelijke beslissingen ontraden.

Fiscaal beleids- en risicomodel

Door de almaar complexere belastingstelsels, de toegenomen fiscale rapportageverplichtingen en de nauwere (internationale) samenwerking tussen de belastingdiensten lopen veel bedrijven meer dan vroeger fiscale voordelen of kansen mis. Anders gezegd, de nood groeit aan een onderbouwd fiscaal beleids- en risicomodel.

Is dat geen complexe, dure zaak is die veel inspanningen vergt? Alleen maar in het voordeel van multinationals? Fout! Een doeltreffend fiscaal beleids- en risicomodel hoeft helemaal niet complex te zijn. En kan het op maat van elke onderneming.

Waar begin je? Dat zoeken onze experten samen met jou uit. Vertrekkend vanuit jouw huidige situatie, jouw plannen en jouw specifieke sector. De kern van jouw fiscaal beleids- en risicomodel is een robuust ‘Tax Control Framework’ (TCF). Zo’n kader helpt om je belastingaangifte en rapportage nauwkeurig te onderbouwen. Tegelijk krijg je een beter inzicht in de kwetsbaarheden van je fiscaal beleid en kun je procedures en processen optimaliseren. Bovendien helpt een TCF om problemen te tackelen als gevolg van een onverwachte controleuitkomst, hoog personeelsverloop in de financeafdeling, een snelle groei, …

Als houvast ontwikkelden onze fiscale experten een ‘Tax Control and Operating Framework Roadmap’. Die hands-on gids biedt een kader en handvatten richting een doeltreffend fiscaal beheer.

Innovatie-subsidies

Van projectfinanciering tot investeren in mensen en activa: om te innoveren heb je kapitaal nodig – en niet een beetje. De federale en regionale overheden bieden dan wel een resem incentives aan, maar weet jij voor welke steunmaatregelen of innovatie-subsidies jouw bedrijf of organisatie in aanmerking komt?

In ons rapport ‘Let’s talk about Innovation’ zetten we alle mogelijkheden op een rij. De meest courante subsidies per gewest bundelden we in een aparte steekkaart.