• Duurzaam ondernemen

    De juiste én de slimste weg? Duurzaam ondernemen!

Duurzaam ondernemen

De wereld, onze maatschappij en dus ook bedrijven en organisaties staan midden in wat de Verenigde Naties (VN) de ‘Decade of Action’ noemen. Gedaan met mooie woorden om van onze planeet een betere en leefbare wereld te maken voor iedereen. Tijd voor actie! De doelstellingen staan op papier – de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN bijvoorbeeld of de Europese ambitie om tegen 2050 een klimaatneutrale economie te zijn. Vraag is hoe je als bedrijf of organisatie kunt bijdragen en meewerken aan die duurzaamheidstransitie?

De wereld, onze maatschappij en dus ook bedrijven en organisaties staan midden in wat de Verenigde Naties (VN) de ‘Decade of Action’ noemen. Gedaan met mooie woorden om van onze planeet een betere en leefbare wereld te maken voor iedereen. Tijd voor actie! De doelstellingen staan op papier – de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN bijvoorbeeld of de Europese ambitie om tegen 2050 een klimaatneutrale economie te zijn. Vraag is hoe je als bedrijf of organisatie kunt bijdragen en meewerken aan die duurzaamheidstransitie?

Die transitie is trouwens niet gratuit. Ze is – letterlijk – van levensbelang om als onderneming relevant te blijven in de toekomst. Duurzaam ondernemen is niet alleen de juiste, maar ook de slimste weg. Er zijn risico’s en opportuniteiten. Steeds meer factoren hebben immers een grote impact op jouw business. Denk aan de voorwaarden in het kader van kapitaalverstrekking, nieuwe regel- en wetgeving inzake afvalverwerking of energie-efficiëntie, de veranderingen in autofiscaliteit, de druk van klanten die verplicht moeten rapporteren over de ESG-performantie (Environment, Social en Governance) in hun keten, (toekomstige) medewerkers die bewust kiezen voor transparante werkgevers of de druk van andere stakeholders. Afwachten is vandaag niet langer een optie.

‘Sustainability is the new digital’. En daarin in wil je niet achterblijven. Kortom, duurzaam ondernemen is ook voor jouw bedrijf, klein of groot, een businesscase en geen geitenwollensokkenverhaal.

Duurzaam ondernemen = innoveren

Winst op korte termijn is niet langer de alleenzaligmakende drijfveer richting economische groei en welvaart. We meten vandaag te veel de verkeerde dingen. Een bosbrand mag dan op korte termijn een positieve impact hebben op het bbp – de heropbouw is economisch rendabel – op lange termijn hakt het in op het welzijn van klimaat, milieu en mens.

Vrij vertaald: duurzaam ondernemen betekent waarde creëren waarbij je rekening houdt met de impact van je bedrijf op je stakeholders, de maatschappij en de planeet. Dus ook wellbeing, arbeidstevredenheid, veiligheid, gezondheid, werk-privébalans, CO2-voetafdruk, efficiënt (her)gebruik van grondstoffen… worden en zijn uiterst belangrijke indicatoren.

En wie duurzaam ondernemen zegt, zegt innoveren. Innoveren met en in nieuwe technologieën, in circulaire economie, in gedragsverandering, in leiderschap dat voorbij de horizon kijkt. Het ESG-model maakt de doelstellingen concreet en tastbaar voor jezelf, en voor iedereen binnen en buiten je organisatie.

Starten of boosten

Begin bij wat haalbaar is. Start met het uitstippelen van jouw duurzaamheidstraject of boost een bestaand programma. Bepaal op welke doelstellingen je kunt, wil en soms moet focussen. Besef daarbij dat steeds meer stakeholders (klanten, leveranciers, medewerkers, …) bewust kiezen voor duurzame ondernemers. Als BDO willen we het goede voorbeeld geven en onze businesspartners stimuleren.

Zo reiken onze ‘sustainability’-adviseurs tools en handvatten aan. Op maat, rekening houdend met de sector, de schaalgrootte, maturiteit en de duurzaamheidsplannen van jouw onderneming of organisatie. Een van die tools is ons ‘Sustainability Dashboard’, waarmee je aan de slag kunt om die indicatoren of parameters te bepalen die voor jouw bedrijf, binnen jouw sector, relevant zijn.

Onze aanpak telt drie fasen

  • Fase 1: we zetten de duurzaamheidstransitie in a.d.h.v. strategie en implementatie in drie fasen: materialiteit, maturiteit en een ESG-programma.
  • Fase 2: we ondersteunen de interne en externe rapportage over ESG, rekening houdend met de huidige en toekomstige ‘frameworks’ en standaarden.
  • Fase 3: in de vorm van een ‘readiness assessment’ verzekeren (assurance) we de correcte en consistente rapportage in lijn met de huidige en toekomstige en almaar complexere regelgeving. En we integreren ESG in de risico- en returnanalyse in het kader van waardecreatie bij mergers & acquisitions (ESG due dilligence).