• Hybride werken

    Geen toekomst voor de conservatieve, achterdochtige, top-down heersende leider

Hybride werken

Hybride werken is ‘here to stay’. De COVID-19-pandemie veranderde de mindset van de werkgevers en medewerkers zodanig dat terugplooien op het oude patroon geen optie meer is. En dat is goed nieuws voor alle sectoren – zelfs de maakindustrie –, want zo’n kans om de werkcultuur te transformeren doet zich maar één keer in een generatie voor.

En toch is hybride werken lang niet zo nieuw als je zou denken. Ook voor de coronapandemie uitbarstte, werkten veel bedrijven actief in de professionele dienstverlening al binnen een hybride arbeidsmodel, zij het vaak in de primaire vorm van telewerk. Zelfstandige professionals of ‘digital nomads’ waren voortrekkers. En voor kenniswerkers was enkele dagen per week vanop afstand werken de normaalste zaak van de wereld. De grootste postcorona-verandering? Hybride werken zal voor meer mensen binnen meer bedrijven standaard worden. Diehards van verplicht werken op kantoor zullen willens nilles moeten volgen. Niemand wil zijn bedrijf of organisatie immers, door gebrek aan gemotiveerde werknemers, uit de markt duwen, toch?

 Aangepaste werkorganisatie

Die (nieuwe) hybride manier van werken vraagt uiteraard een aangepaste werkorganisatie. Een omgeving waar participatief management de brug slaat tussen top-down en bottom-up. Waar leiderschap aandacht heeft voor technologische en digitale kansen en menselijke noden. Trouwens, in de veranderende wereld van werk wordt het welzijn van de mensen een centrale driver die het verschil maakt tussen welslagen of mislukken. Achter de frontlinie van de ‘war for talent’ heerst een ‘war for wellbeing’.

Welzijn is een krachtig wapen geworden in de strijd voor een aantrekkelijke employer brand. Niet op zijn minst richting jonge generatie(s) die kiezen voor authentieke leiders die binnen een innovatieve arbeidsorganisatie echt bezig zijn met hoe hun medewerkers zich voelen. En oog hebben voor een werk-privébalans op maat van de verschillende generaties binnen het bedrijf.

Kortom, cultuur, visie, leiderschap, waarden en normen vormen de bouwstenen van de innovatieve, toekomstgerichte arbeidsorganisatie. Ben jij daar klaar voor? Ben jij bereid om te veranderen? Durf je in de toekomst kijken en afstoten wat niet futureproof is?

Flexibiliteit omarmen

Weet je hoe en waar je best begint? Er bestaat immers niet zoiets als een ‘one size fits all’-oplossing. De verwachtingen van je medewerkers, klanten, partners en leveranciers veranderen nu eenmaal voortdurend … op het vlak van werk(plek)organisatie, verloning, flexibiliteit, mobiliteit, automatisering, duurzaamheid, … Iedereen, van nomaden tot kantoortijgers, wil werken op zijn of haar maat. Zelfs als telewerk onmogelijk is.

De enige manier om die complexe puzzel op te lossen, is door flexibiliteit te omarmen in je hele bedrijfsmodel, vertrekkend vanuit het – liefst zelfsturende – team. Vraag jezelf eens af hoe laag de verantwoordelijkheden in jouw organisatie liggen? Hoe soepel je de bestaande corporate policy’s kunt aanpassen? Waarom almaar meer medewerkers zich steeds minder terugvinden in een cao?

Inderdaad … de tijd is rijp om taboes te doorbreken, om gewoontes los te laten.

 5-stappenplan

Je bestaande werkorganisatie fundamenteel herdenken heeft natuurlijk impact op alle ins en outs van je bedrijf: van fiscaal, sociaal-juridisch, financieel over ‘real estate’, HR, sales en marketing en communicatie tot en met de ICT-configuratie, cybersecurity en werkplekinrichting. Speciaal voor professionele dienstverleningsbedrijven rolde BDO een 5-stappenplan uit om je te begeleiden in de transformatie naar een hybride werkomgeving.

  • Stap 1: doe de maturiteitsscan. Begin bij het begin en vraag je af hoe ver je al staat? Benieuwd? Onze experten ontwikkelden een online-quickscan ‘Hoe matuur is je organisatie op vlak van hybride werken?’ 
  • Stap 2: op basis van dat scanresultaat toetsen we met een visieoefening waar je ambities liggen. Hoe ver wil (en kun) je springen met de bestaande resources en strategie?
  • Stap 3: met respect voor het DNA van je bedrijf of organisatie ontwikkelen jouw en onze experts samen een blauwdruk (en hands-on tools) van de nieuwe werkorganisatie.
  • Stap 4: om vervolgens die blauwdruk om te zetten in een concreet en haalbaar stappenplan. 
  • Stap 5: we waken erover dat we onderweg niet afdwalen van de doelstellingen – gewoontes durven wel eens sterker zijn dan de ambitie – en verankeren we het nieuwe of aangepaste arbeidsmodel in de dagdagelijkse werking. Ten slotte zetten we een continu verbetermodel op zodat je blijvend kunt bijsturen in functie van de noden in de steeds veranderende wereld. Je werkorganisatie is immers geen gebouw van beton of staal dat er staat voor 30 jaar, maar een organisch gebeuren dat constant beweegt.