• Waardecreatie

    Verlaat de middeleeuwse KPI’s

Value Creation

Het klinkt hard, maar bedrijven die zich vastklampen aan het excuus dat ze te klein of te groot zijn om anders – lees: innovatief en duurzaam – te ondernemen, gaan er vroeg of laat uit. De studies laten geen twijfel.

Hiërarchisch management, organisatiepiramides, blinde beslissingen, financiële KPI's, enge en arbitraire strategieën en starre bedrijfsmodellen zijn allemaal handicaps voor de huidige wereld van zakendoen. Verlaat de middeleeuwen van de gebetonneerde KPI’s en stap binnen in het tijdperk van de continue waardecreatie. Winnaars bewijzen vandaag al dat ‘management by value’ de financiële waardecreatie overstijgt.

In mensentaal: de waarde van je bedrijf schuilt niet alleen in de winstcijfers, het vastgoed of de klantenportefeuille. Ze is veel complexer dan cashflows optellen of een ebitda vermenigvuldigen, en wordt gedreven door álle schakels en dimensies van je onderneming of organisatie: operationele efficiëntie, duurzaamheid, innovatievermogen, besluitvormingsprocessen, partnerschappen of zelfs cultuur(s). Ben jij er klaar voor? Ben jij bereid om te durven veranderen?

Constructieve eyeopener

Je wil het zien om het te geloven? Het is onze missie om starre – vaak onbewust – denkbeelden of overtuigingen te doorprikken. En de echte ‘value drivers’ binnen jouw onderneming in kaart te brengen. Om dat te bereiken, stellen we ons op als een potentiële investeerder. Iemand die zegt waarop het staat. Ook als dat pijn doet. Noem het een constructieve eyeopener.

Trouwens, dankzij onze inbreng als onafhankelijke partij verloopt de diagnose objectiever. Een expert die buiten de bedrijfscultuur staat, zal gemakkelijker verborgen parameters, agenda’s of hefbomen ontdekken. Bovendien zijn onze ‘value enhancement’-consultants net als jij ondernemers in hart en nieren. En kunnen ze een beroep doen op een uitgebreide multidisciplinaire expertise van de collega’s (wereldwijd) om jouw business-schakels en dimensies met de juiste ervaring onder de loep te nemen.

Financiële waardering is slechts het topje van de ijsberg. Wat onder de waterspiegel leeft en beweegt is minstens zo belangrijk voor het ‘management by value’, maar minder tastbaar voor de manager-aandeelhouder.

Waardegedreven management

Alle bevindingen en resultaten van de kritische diagnose gieten we in een model, ook de minder tastbare, of moeilijk becijferbare parameters (denk aan werknemersmotivatie, werkcultuur, teamdynamiek, …). Daarmee gaan we samen aan de slag. Als in een opnamestudio gebruiken we het model als een mengtafel. Draaien we één knop open, dan zien we direct het effect op de gehele compositie. Door alles parameters optimaal in te stellen, tunen we de bestaande demo tot een hit. Dat is de kracht van waardegedreven management (‘value by management’).

We herhalen het graag, innovatieve waardecreatie komt niet alleen in beeld op het moment wanneer je je bedrijf wenst te verkopen of financiering zoekt. Het is een volghouden proces, een mindset richting continue verbetering