• Non-Financial Assurance

Non-Financial Assurance

Beleggers, klanten, toezichthouders en andere stakeholders vragen bedrijven steeds vaker om een vergelijkbare en betrouwbare ESG-verslaggeving. Daarom is het belangrijk dat bekendgemaakte niet-financiële/ESG-informatie op elk moment nauwkeurig, volledig en consistent is. ​

Een onafhankelijke assurance biedt de garantie wat volledigheid en nauwkeurigheid van de ecologische, sociale en beleidsinformatie, -indicatoren en -maatstaven van een bedrijf in zijn niet-financiële/ESG-verslagen betreft. Meer nog, de komende jaren zou de EU een onafhankelijke assurance en verklaring voor de duurzaamheidsverslagen opleggen (zoals al het geval is voor de boekhoudkundige en financiële verslaggeving).​

​Of bedrijven doeltreffend verslag kunnen uitbrengen over niet-financiële/ESG-elementen hangt af van het ontwerp en de doeltreffendheid van de interne controle. Als interne auditor heeft BDO een intern auditprogramma ontwikkeld rond duurzaamheid en ESG-initiatieven binnen het bedrijf. Deze interne audits omvatten drie fasen: duurzaamheidsbeheer (incl. toezicht, risico’s, beleid, cultuur enz.), duurzaamheidsprocessen (incl. kader voor interne controle, processen, tools en gegevens) en duurzaamheidsopvolging (incl. klachtenbeheer, onderzoek, verslaggeving, documentatiebeheer enz.).​

​Alvorens over te gaan tot een kwaliteitswaarborgingsproces, raden we je aan om een readiness assessment uit te voeren om mogelijke verbeterpunten vast te stellen voordat je ze bekendmaakt of voordat een externe certificering of onafhankelijke audit wordt uitgevoerd.​

​BDO biedt ook Third Party Assurance aan in overeenstemming met de internationaal erkende verzekeringsnormen: de internationale standaard inzake controleopdrachten (ISAE) 3000, ‘Controleopdrachten buiten controles of beoordelingen van historische financiële informatie’.​

Limited Assurance kan worden geboden naast onze traditionele auditpraktijken, waarbij de we de duurzaamheidsrapportage van bedrijven (CSRD), een uitbreiding op de NFRD, naleven. Bij de CSRD komen ook vereisten om een erkend kader te gebruiken kijken alsook om de verstrekte informatie via onafhankelijke zekerheid te verifiëren. 

​Bovendien biedt BDO een ESG Due Diligence-dienst aan die een brede waaier van prestatierisico’s, potentiële aansprakelijkheden en nalevingskwesties dekt. BDO evalueert ESG-risico’s en -opportuniteiten die kunnen leiden tot materiële aanpassingen van de bedrijfswaarderingen bij een fusie of overname. Onze ESG-experts werken zij aan zij met financiële en juridische experts om de ESG-parameters in het proces te integreren.