• Non-Financial Reporting

Non-Financial Reporting

Bedrijven komen steeds meer onder druk te staan om zich nog meer in te zetten voor duurzame waardecreatie op lange termijn, waarbij ze rekening moeten houden met de brede waaier aan noden van de mens en planeet.

Dat de wettelijke verslaggevingsverplichtingen in de EU wijzigen en er nieuwe regels zullen worden ingevoerd voor de niet-financiële informatieverschaffing, maakt het er niet gemakkelijker op. Toch worden bedrijven steeds vaker verwacht hun verslagen op te stellen in overeenstemming met de normen of kaders voor duurzaamheidsverslaggeving (bv. WEF/IBC, GRI, TCFD, SASB enz.), terwijl andere gebruik kunnen maken van door het bedrijf ontwikkelde of aangepaste maatstaven die al dan niet bestaande normen als uitgangspunt gebruiken. Hoewel er geen ‘one size fits all’ bestaat, bieden kaders principiële richtsnoeren waarmee bedrijven onderwerpen kunnen vaststellen en kunnen bepalen hoe ze de te bekendmaken informatie moeten structureren en voorbereiden. 

​In dit relatief nieuwe landschap van duurzaamheids-/ESG-verslaggeving worstelen bedrijven met de vraag over welk soort informatie ze moeten bekendmaken en waar en hoe ze die aan stakeholders moeten meedelen. In elk geval moet de verslaggeving nauwkeurig, volledig en consistent zijn voor beleggers en andere stakeholders die voor hun beslissingen op dergelijke gegevens vertrouwen.  

Niet-financiële verslaggeving kan worden opgenomen in een jaarlijks of tussentijds verslag of kan worden uitgegeven als een afzonderlijk op zichzelf staand document. Bedrijven moeten, ongeacht de aanpak die ze volgen, rekening houden met de ecologische, sociale en bestuursimpact op tal van vlakken. De desbetreffende bekendmaking kan de volgende onderwerpen omvatten:

BDO helpt bedrijven om rond deze elementen het juiste verslaggevingsmodel te bepalen, het proces uit te werken, de meest geschikte methodologie en de te behandelen domeinen te identificeren, de prioriteiten van het bedrijf vast te stellen en de indicatoren en parameters te definiëren, en daarbij steeds de stakeholders te betrekken. ​

In deze fase beoordelen we de tools en processen – inclusief advies over internationaal erkende kaders – die doeltreffend en doelmatig ESG-gegevens en -inhoud capteren om bekend te maken. ​

​BDO ondersteunt bedrijven ook bij het gegevensbeheer door processen en tools te ontwikkelen om de vereiste gegevens te verzamelen die we verifiëren en samenvoegen. We zorgen ervoor dat de gegevens en reeksen geïnterpreteerd, correct vastgelegd en omgezet worden naar de gedefinieerde verslaggevingsparameters.​

​En we gaan nog een stapje verder. Samen met onze marketingexperten kunnen we ook je verslag in een communicatie gieten die gegarandeerd impact heeft. Ten slotte kan BDO je verslaggeving of je ESG-prestaties vergelijken met gelijkaardige bedrijven die actief zijn in je sector of andere beste praktijken en zo een benchmarkanalyse opstellen. ​