• Sustainability Transition

Sustainability Transition

Of je bedrijf nu het pad naar een duurzaam bedrijfsbeheer effent of pas net betreedt, BDO beschikt over een ‘schouder-aan-schouder’-benadering. Die bestaat uit drie fases waarbij we de duurzaamheidsvisie, -maturiteit en -risico’s en het -programma opbouwen of herwerken. De overgang naar duurzaamheid is geen eenmalig project, maar een verhaal dat nooit eindigt. Constante beoordeling, optimalisatie en bijsturing zijn dan ook vereist, waarbij vooral de impact, bedrijfsdoelstellingen en het veranderingsbeheer moeten worden gemeten.

 

 

Fase 1: de duurzaamheidsvisie definiëren

In de eerste plaats moet je je duurzaamheidsvisie definiëren. Met een materialiteitsanalyse identificeer je de materiële duurzaamheidsonderwerpen die het succes van je bedrijf en het materiaal voor je belangrijkste stakeholders bepalen. De duurzaamheidsvisie bepalen zal meerdere workshops vereisen, waar de bewustwording en kennis van de deelnemers op vlak van duurzaamheid/ESG een boost krijgt om een zo optimaal mogelijk beslisproces te verzekeren. 

Fase 2: Maturiteit en risico meten en analyseren

Op basis van sectoronderzoek en de wetgeving worden de belangrijkste trends en uitdagingen voor je bedrijf vastgesteld. Zo krijg je een eerste zicht op huidige en toekomstige risico’s en opportuniteiten.

Tijdens interviews met verschillende rollen en niveaus in je organisatie, bedrijfsbezoeken en een interne audit van je beleidslijnen, protocollen en certificeringen meten we de huidige performantie van je bedrijf.

We bepalen de maturiteit van je bedrijf door een benchmarkanalyse uit te voeren om inzicht om te weten waar je bedrijf en je onmiddellijke concurrenten of andere stakeholders zich positioneren. De kloofanalyse resulteert in een maturiteits- en risicobeoordeling.

Fase 3: Opzetten en uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma

Het duurzaamheidsprogramma wordt opgesteld op basis van een actieplan met verbeterpunten die berusten op beste praktijken. Het bestuur wordt uitgewerkt aan de hand van een ‘evenwichtige’ scorekaart die de belangrijkste KPI’s voor de duurzaamheidsvisie aanhaalt. Via opleidingen en communicatie creëren we meer bewustzijn om percepties/claims rond 'greenwashing' te voorkomen

Afhankelijk van de vastgestelde duurzaamheidsacties worden de mogelijkheden voor financiering en financiële optimalisaties onderzocht door de impact van groene mobiliteit en projectstructurering te analyseren. Bovendien kunnen financieel advies en financiële modellering helpen om de duurzaamheidsindicatoren te integreren.

Tot slot kan BDO je ondersteunen in de uitrol van je duurzaamheidsstrategie dankzij onze expertise in verschillende domeinen zoals lean software-installaties, cyberveiligheid en de ingebruikname van nieuwe technologieën en toepassingen.