• Arbeidsrecht &
  sociaal zekerheidsrecht

  “Mensen tewerkstellen …
  gewoon de wetgeving volgen. Toch?”

Arbeidsrecht & sociaal zekerheidsrecht

Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Maar hoe stemt u die tewerkstelling zo goed mogelijk af op de noden van de onderneming? Hoe leeft u de wettelijke bepalingen optimaal na? Mensen tewerkstellen is een hele uitdaging: wetgeving naleven en opvolgen, medewerkers passend verlonen met arbeidsvoorwaarden die marktconform zijn binnen de wettelijke bepalingen. In binnen- en buitenland. Ongeacht hun profiel (jong, 45+, tijdelijk, voltijds…).

Zonder de juiste informatie kunt u geen gefundeerde beslissingen nemen. Hoe passen theorie en praktijk in elkaar? Hoe worden de regels inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid gecombineerd met de fiscale en financiële bepalingen? Want vaak gaan die hand in hand. 


Betrokken en flexibel

Die multidisciplinaire aanpak is onze kracht. Gebruik ze. Onze juristen volgen de arbeidswetgeving en jurisprudentie op de voet. Ze beheersen de procedures en rechtsinstrumenten (nationaal en internationaal) die bepalen waar en aan wie u sociale bijdragen en belastingen moet betalen. En welk arbeidsrecht u moet toepassen op uw (buitenlandse) medewerker(s). Collectief en individueel. Rekening houdend met uw strategie en doelstellingen. Flexibel en pragmatisch. En bovenal in een sereen sociaal klimaat.

Komt het toch nog tot een conflict of een onderhandeling met de vakbonden? Geen nood. Onze arbeidsjuristen helpen u om de impact (ook op uw imago en reputatie) tot een uiterst minimum te beperken. 


Wat zoekt u?

Schakel onze experten in voor juridisch HR-advies en -begeleiding. Met pragmatische oplossingen. En een haalbare implementatie. Op maat van het issue of uw vraag.

 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Arbeidsduurregelingen en flexibiliteit;
 • Arbeidsreglement en -beleid (klokkenluiders, e-mail, extralegale vakantie);
 • Begeleiding bij ontslagen (wettelijke en financiële verplichtingen, onderhandelingen, afsluiten van dadingen);
 • Niet-recurrent collectief bonusplan;
 • Paritair comité en sectorale bepalingen;
 • Sociale verkiezingen en werking van overlegorganen, zowel advisering als concrete ondersteuning (OR, CPBW, syndicale delegatie);
 • Ondersteuning bij herstructurering (sluiting onderneming/afdeling, collectief ontslag, meervoudig ontslag, activerend beleid, outsourcing, overname personeel bij fusie, splitsing of ‘asset deal’): wettelijke verplichtingen, budgettering, ondersteuning inzake strategie en onderhandeling met de representatieve werknemersorganisaties;
 • Uitzendarbeid en andere vormen van terbeschikkingstelling van personeel (‘body shopping’);
 • Sociale zekerheid werknemers (bijdragen en wettelijke uitkeringen) en zelfstandigen (bijdragen en wettelijke uitkeringen), alsook sociaalrechtelijke aspecten van extralegale verzekeringen;
 • Schijnwerknemers en schijnzelfstandigen;
 • Consultancy- en managementovereenkomsten; 
 • Statuutoptimalisatie en renumeratie, ook variabele verloning en andere voordelen (‘compensation & benefits’);
 • Internationale gesplitste tewerkstelling en sociale zekerheid;

Of doe een beroep op hun specifieke kennis op het vlak van:

 • Immigratie (inbound): advies over vreemdelingenwetgeving en vergunningen (arbeidskaart werknemer/beroepskaart zelfstandige);
 • Detachering naar het buitenland (outbound);
 • Sociale due diligence inzake personeel;
 • HR-doorlichting en -analyse van sociaaljuridische compliance van werkgever naar personeel en overheid;
 • Loonadministratie in eigen beheer of in coördinatie met een sociaal secretariaat.