• Familiale vermogensbegeleiding

    “Ik wil mijn levenswerk en vermogen niet onbezonnen achterlaten.
    Sterker, ik wil een sluitende regeling voor diegenen die mij dierbaar zijn.”

Familiale vermogensbegeleiding

Wie erft uw vermogen? Uw familie of de staat? Dat klinkt scherp, maar wie zelf niets onderneemt, laat het initiatief aan de wet. Zo kunnen de successierechten een flink stuk van uw vermogen afromen. En zelfs het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Het zal maar voorkomen dat uw erfgenamen erfgoederen moeten verkopen om de hoge belasting te kunnen betalen. Laat dat niet gebeuren.

Beheerst u de spelregels voor een zorgeloze toekomst?

Denk na en bereid u voor. Fiscaal en ook juridisch. Dankzij een goede planning bepaalt u zelf aan wie en op welke manier u uw vermogen overdraagt en verdeelt. Met aandacht voor de samenstelling van uw gezin en de manier waarop u als partners door het leven gaat. Kinderloos, minderjarige kinderen, adoptiekinderen, kinderen uit een vorige relatie, mindervalide kinderen, gehuwd, ongehuwd… elke situatie vergt een specifieke benadering. 

Ook de toekomst van uw onderneming speelt hierbij een sleutelrol. Wilt u de onderneming verkopen of zullen één of meerdere kinderen ze verderzetten? Wenst u zelf nog (gedurende een periode) de touwtjes in handen houden of inkomsten halen uit het bedrijf? Welke rol heeft u in gedachten voor de andere kinderen of familieleden? Zo kan een familiecharter zinvol zijn om bijvoorbeeld de niet-actieve familieleden of de kinderen alsnog een stem – en waardevol aandeel – te geven. En wat met uw kunstcollectie of oldtimers? Maak u geen zorgen. Onze specialisten successieplanning vinden een passende oplossing.

Een team van specialisten, nationaal en internationaal

Ook als er linken zijn met het buitenland. Een onroerend goed bijvoorbeeld. Of de nationaliteit van uw (huwelijks)partner. Weet dat in andere landen een verschillend erfrecht, huwelijksvermogensrecht of schenkingsrecht van toepassing is. Wellicht moeten uw erfgenamen ook daar successierechten betalen. Een eenvoudige ingreep kan de overdracht juridisch sterk vereenvoudigen en successierechten besparen. Dankzij ons uitgebreid internationaal netwerk weten onze experten ook hier raad mee.

Definitieve of tijdelijke regeling

Een successieplan moet niet altijd een definitieve regeling bevatten. U kunt altijd overwegen om een tijdelijke planning uit te werken of om een vangnet te creëren voor het geval u (onverwacht) onbekwaam zou worden. Bijvoorbeeld door een testament of een ‘zorgvolmacht’ op te stellen. Wij zorgen voor sluitende regeling

Stuur uw successieplanning tijdig bij

Houd er ten slotte rekening mee dat uw vermogen en familiale situatie, maar ook het wetgevend kader voortdurend evolueren. Stuur daarom geregeld uw successieplan bij. 

Wat doen we?

  • Uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen;
  • De juridische en fiscale doorlichting van uw huidige context;
  • Een successieplan op maat uitwerken. Persoonlijk en pragmatisch;
  • Onafhankelijke benadering: geen belangenvermenging door verkoop van bank- of verzekeringsproducten of van vastgoed;
  • De uitvoering van het plan begeleiden, vandaag en morgen.