• Familiale vermogensbegeleiding

    “Ik wil mijn levenswerk en vermogen niet onbezonnen achterlaten.
    Sterker, ik wil een sluitende regeling voor diegenen die mij dierbaar zijn.”

Familiale vermogensbegeleiding

Waarom?

Draag uw vermogen fiscaalvriendelijk over

Wie erft uw vermogen? Uw dierbaren of de staat? Dat klinkt scherp, maar wie zelf niets onderneemt, laat het initiatief aan de wet. Zo kunnen de successierechten een flink stuk van uw vermogen afromen. En zelfs het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Het zal maar gebeuren dat uw erfgenamen erfgoederen moeten verkopen om de hoge belasting te kunnen betalen. Geen nood. Er bestaan heel wat mogelijkheden om de successiedruk te verlagen.

Gewesten Min. & max. tarieven
(in rechte lijn /
tussen echtgenoten en samenwonenden)
Vlaams Gewest  3% - 27% 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest  3% - 30% 
Waals Gewest  3% - 30% 


Verzeker de continuïteit van uw bedrijf

Een onderneming uitbouwen is een levenswerk, soms van meerdere generaties. De overdracht verdient daarom speciale aandacht. Fiscaal en juridisch, maar ook voor de nieuwe rolverdeling (‘overlaters’/opvolgers) in de onderneming, de familiale visie en waarden, de toetredings- en uitstapvoorwaarden voor familieleden, het zeggenschap, de conflictbeheersing… Familiale afspraken kunt u vastleggen in een familiecharter. Een familieforum of -raad kan dan weer heel zinvol zijn om bijvoorbeeld niet-actieve familieleden of kinderen alsnog een stem – en
waardevol aandeel – te geven.

Laat een gebrekkige overdracht de continuïteit van uw bedrijf niet in gevaar brengen. Denk na en bereid u tijdig en grondig voor. Zoek begeleiding in de overstap naar de volgende generatie. Samen werken we een duurzaam plan uit op maat van uw persoonlijke noden en wensen.


Bescherm uw dierbaren. Stel ze veilig.

Dankzij een goede planning bepaalt u zelf – niet de wet – aan wie en op welke manier u uw vermogen overdraagt en verdeelt. Zonder conflicten achteraf. Met aandacht voor de samenstelling van uw gezin en hoe u (als partners) door het leven gaat. Kinderloos, minderjarige kinderen, adoptiekinderen, kinderen uit een vorige relatie, mindervalide kinderen, gehuwd, ongehuwd… elke situatie vraagt een specifieke benadering. Altijd met een gezond evenwicht tussen de belangen van uw (samengesteld) gezin, de familie en het bedrijf. Maak u geen zorgen. Onze specialisten successieplanning vinden een passende oplossing.


Bepaal zelf de toekomst van wat u nauw aan het hart ligt

Wat met uw kunstcollectie of oldtimers? In principe beschikken uw erfgenamen vrij over alle goederen die u nalaat. Met andere woorden: ze kunnen uw verzameling waardevolle objecten of het familiepatrimonium zonder meer verkopen. Misschien ziet u dat helemaal anders en wilt u ze behouden of toevertrouwen aan een museum of een ander doel? Dat kan. Samen werken we
een plan uit op maat van uw wensen.


Vergeet uw buitenlandse belangen niet

Ook als er linken zijn met het buitenland kennen we het terrein. Een onroerend goed bijvoorbeeld. Of de nationaliteit van uw (huwelijks)partner. Weet dat in andere landen een ander erfrecht, huwelijksvermogensrecht of schenkingsrecht van toepassing is. Wellicht moeten uw erfgenamen ook daar successierechten betalen. Een eenvoudige ingreep kan de overdracht juridisch
sterk vereenvoudigen en successierechten besparen. Dankzij ons uitgebreid internationaal netwerk weten onze experten ook hier raad mee.


Stuur uw successieplanning tijdig bij

Uw vermogen en familiale situatie, en ook de wetgeving evolueren voortdurend. Stuur daarom geregeld uw successieplan bij. Vermijd verrassingen en vraag op tijd advies. We begeleiden u graag verder.


Definitieve of tijdelijke regeling

Een successieplan moet niet altijd een definitieve regeling bevatten. U kunt altijd een tijdelijke planning uitwerken of een vangnet creëren voor het geval u (onverwacht) onbekwaam wordt. Bijvoorbeeld door een testament of een ‘zorgvolmacht’ op te stellen. Wij zorgen voor een sluitende regeling.


Hoe gaan we te werk?

Uw BDO-adviseur...

  • brengt uw persoonlijke situatie en wensen in kaart
  • licht uw huidige situatie door, fiscaal en juridisch
  • ontwikkelt samen met u een plan op maat
  • garandeert objectiviteit
  • stelt voor u alle documenten, overeenkomsten en clausules op
  • begeleidt u stap per stap bij de uitvoering