• Transfer Pricing

  “Ik ben vrij zeker dat mijn intercompany prijszetting marktcomform gebeurt
  want ik pas deze al 10 jaar toe op een consistente manier.
  Dus is de kans klein dat de belastingcontroleur een aanpassing
  zal maken van mijn intercompany prijszetting?”

Transfer Pricing

Groeiende nationale en internationale aandacht voor transfer pricing

Kent u de impact van de nieuwe ‘BEPS’-regels - de meest omvangrijke internationale fiscale omwenteling sinds decennia - op uw onderneming? En op uw ‘transfer pricing’-beleid in het bijzonder? Het feit dat sommige bedrijven transfer pricing wel eens durfden gebruiken of misbruiken om winst te verschuiven naar landen met een lagere belastingvoet, zet de regels (en de fiscus) op scherp. Het aantal transfer pricing controles neemt exponentieel toe.


Meer dan 250 professionals actief op transfer pricing gebied 

Het wereldwijde netwerk van BDO brengt fiscale risico’s en opportuniteiten in kaart. Waarom daar dan zelf tijd in investeren of expertise over opbouwen? En net omdat de materie zo complex is, hebben we in België een gespecialiseerd en toegewijd team. Geen vakidioten, maar experten die actief luisteren. Met ervaring in tal van sectoren. Mensen die zich – net als u trouwens – telkens opnieuw de vraag stellen of een idee of advies ook praktisch uitvoerbaar is. Mensen ook die dagelijks in contact zijn met de meer dan 250 professionals in het internationale BDO-netwerk die actief zijn op transfer pricing-gebied. 


BDO helpt u bij wat u zoekt:

 • Een gedetailleerde analyse van de transfer pricing-risico’s
 • De documenten van ‘intercompany’-prijszetting van goederen, diensten, interesten, royalties...
 • De optimalisatie van de fiscale positie van uw groep: matching van transfer pricing met de operationele activiteiten van de vennootschappen binnen uw groep
 • Het begeleiden van transfer pricing-controles en -procedures: vermijden van dubbele belasting
 • Het begeleiden van de opmaak van een dossier inzake de aftrek octrooi-inkomsten
 • Het proactief veiligstellen van uw transfer pricing-positie via rulings of ‘Advanced Pricing Agreements’
 • Een transfer pricing-opleiding op maat voor uw medewerkers

Een tip: Rekeninghoudend met de nieuwe documentatieverplichting die binnenkort in voege zal treden, raden wij u aan om al uw transfer pricing-transacties alvast te documenteren in een transfer pricing-rapport. Dit rapport is als het ware een verzekeringspolis die uw bedrijf sluit om uw transfer pricing-transacties te onderbouwen en haar fiscale positie op een wettelijke manier maximaal te optimaliseren.


Meer over internationale transfer pricing ontwikkelingen 

Door de wereldwijde bundeling van kennis en regelmatig overleg, beschikken wij over essentiële informatie en ervaring en volgen wij de internationale transfer pricing-ontwikkelingen dagelijks op. Wij nodigen u uit onze periodieke Nieuwsbrief Transfer Pricing News te downloaden.


Transfer pricing nieuws

Transfer pricing controles: wees voorbereid!

Guidance on Transfer Pricing implications of the COVID-19 pandemic published by the OECD

Publicatie van de Belgische Transfer Pricing circulaire

New Guidance on the Transfer Pricing of Financial Transactions – Time to act

Additional guidance on country-by-country reporting: summary of new questions and answers

Additional guidance on country-by-country reporting: summary of new questions and answers

Rulingdienst legt nieuwe deadline vast voor prefilingaanvragen inzake transfer pricing of innovatieaftrek

Aftrek innovatie-inkomsten: boeking intellectuele eigendomsrechten

Country-by-Country reporting notificaties: versoepeling van wettelijke regels

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) legt timing voor prefilingaanvragen m.b.t. verrekenprijzen of de aftrek voor innovatie-inkomsten of octrooi-inkomsten op 15 maart 2019 vast

Aftrek voor innovatie-inkomsten, een zeer belangrijke stellingname in het voordeel van tal van innovatieve ondernemingen

Mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie: aankomende nieuwigheden

Aantal Transfer Pricing controles neemt drastisch toe

Transfer Pricing documentatieverplichtingen - indieningstermijn van 31 december 2018 uitgesteld tot 28 Februari 2019

FAQ aftrek innovatie-inkomsten

Administratieve sancties in geval van niet-naleving van de transfer pricing-documentatie-verplichtingen

Transfer pricing-documentatieverplichting nu defintief

Transfer pricing-documentatieformulieren zijn beschikbaar

Transfer pricing-documentation requirements in Belgium - Decision Tree