• Transfer Pricing

  “Ik ben vrij zeker dat mijn intercompany prijszetting marktcomform gebeurt
  want ik pas deze al 10 jaar toe op een consistente manier.
  Dus is de kans klein dat de belastingcontroleur een aanpassing
  zal maken van mijn intercompany prijszetting?”

Transfer Pricing

Groeiende nationale en internationale aandacht voor transfer pricing

Kent u de impact van de nieuwe ‘BEPS’-regels - de meest omvangrijke internationale fiscale omwenteling sinds decennia- op uw onderneming? En op uw ‘transfer pricing’-beleid in het bijzonder? Het feit dat sommige bedrijven transfer pricing wel eens durfden gebruiken of misbruiken om winst te verschuiven naar landen met een lagere belastingvoet, zet de regels (en de fiscus) op scherp. Het aantal transfer pricing controles neemt exponentieel toe.


Meer dan 250 professionals actief op transfer pricing gebied 

Het wereldwijde netwerk van BDO brengt fiscale risico’s en opportuniteiten in kaart. Waarom daar dan zelf tijd in investeren of expertise over opbouwen? En net omdat de materie zo complex is, hebben we in België een gespecialiseerd en toegewijd team. Geen vakidioten, maar experten die actief luisteren. Met ervaring in tal van sectoren. Mensen die zich – net als u trouwens – telkens opnieuw de vraag stellen of een idee of advies ook praktisch uitvoerbaar is. Mensen ook die dagelijks in contact zijn met de meer dan 250 professionals  in het internationale  BDO-netwerk  die actief zijn op transfer pricing gebied. 


BDO helpt u bij wat u zoekt:

 • Een gedetailleerde analyse van de transfer pricing-risico’s
 • De documenten van ‘intercompany’-prijszetting van goederen, diensten, interesten, royalties...
 • De optimalisatie van de fiscale positie van uw groep: matching van transfer pricing met de operationele activiteiten van de vennootschappen binnen uw groep
 • Het begeleiden van transfer pricing-controles en -procedures: vermijden van dubbele belasting
 • Het begeleiden van de opmaak van een dossier inzake de aftrek octrooi-inkomsten
 • Het proactief veiligstellen van uw transfer pricing-positie via rulings of ‘Advanced Pricing Agreements’
 • Een transfer pricing-opleiding op maat voor uw medewerkers

Een tip: Rekeninghoudende met de nieuwe documentatieverplichting die binnenkort in voege zal treden, raden wij u aan om al uw transfer pricing-transacties alvast te documenteren in een transfer pricing rapport. Dit rapport is als het ware een verzekeringspolis die uw bedrijf sluit om uw transfer pricing-transacties te onderbouwen en haar fiscale positie op een wettelijke manier maximaal te optimaliseren.


Meer over internationale transfer pricing ontwikkelingen 

Door de wereldwijde bundeling van kennis en regelmatig overleg, beschikken wij over essentiële informatie en ervaring en volgen wij de internationale transfer pricing ontwikkelingen dagelijks op. Wij nodigen u uit onze periodieke Nieuwsbrief Transfer Pricing News te downloaden.


Transfer pricing nieuws

Administratieve sancties in geval van niet-naleving van de transfer pricing documentatie-verplichtingen

Bent u klaar voor een transfer pricing controle?

Aankomende deadline voor transfer pricing formaliteiten

Transfer pricing documentatieverplichting nu defintief

Transfer pricing documentatieformulieren zijn beschikbaar

Transfer pricing documentation requirements in Belgium - Decision Tree