Overzicht vennootschapsgegevens vanaf 1 mei 2021

Ons sterk groeiend bedrijf willen we zo efficiënt mogelijk organiseren. Daarom hebben wij ervoor gekozen om onze juridische structuur te vereenvoudigen.

Waarom verandert de juridische structuur van BDO?

BDO België mag dan wel één organisatie zijn, in realiteit bestaat de groep uit verschillende vennootschappen. Onze groei van de afgelopen jaren – een resultaat van onze traditionele activiteiten, maar ook van nieuwe activiteiten en overnames – heeft onze juridische structuur complexer gemaakt. Die structuur willen we nu rationaliseren. Bovendien is er het nieuwe vennootschapsrecht dat ons verplicht ons anders te organiseren. Daarom zullen enkele vennootschappen binnen onze groep binnenkort fuseren.

Wat verandert er?

Hier vind je de juridische aanpassingen die vanaf 1 mei 2021 van kracht zijn.

Wat betekent dit voor mij?

Je bestaande contracten blijven ongewijzigd en onder dezelfde voorwaarden verder lopen. Ze worden van rechtswege overgenomen in de nieuwe structuur.

De juridische fusies hebben evenmin invloed op onze professionele relatie. We blijven op dezelfde manier werken om je dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden.

Onze nieuwe bedrijfsinformatie zal na deze veranderingen echter wel aangepast moeten worden in je eigen bestanden waarin wij als je leverancier zijn opgenomen. Indien de gegevens op de volgende pagina hiervoor ontoereikend zijn, vragen we je om contact op te nemen met je gebruikelijke contactpersoon bij BDO.