• Een website van BDO_BE
  • Select language: NL FR EN 
  • Berekeningstool

Btw-aftrek bedrijfswagens

Totaal aantal km/jaar:

Afstand woon/werk in km (enkel):

Werkelijk aantal werkdagen op kantoor:

Privé km/jaar (alleen relevant voor methode 1):

 
Resultaat
  Berekend Effectief
(km administratie) Methode 1: 0 0
(semi-forfaitaire berekening) Methode 2: 0 0
(forfait) Methode 3: 0 0
 

Een meer gedetailleerde toelichting bij deze regeling vindt u hier.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze btw-specialisten als u bijkomende vragen heeft. Ook voor berekeningen voor grotere vloten, bedrijfswagens waarvoor een bijdrage gevraagd wordt of andere specifieke situaties kan u terecht bij onze specialisten.

 
Disclaimer:

De berekeningsprogramma’s zijn gebaseerd op de ter zake geldende wetgeving. De volledigheid en accuraatheid van de gebruikte informatie kan evenwel niet worden gegarandeerd, niettegenstaande onze permanente zorg en aandacht bij het samenstellen van de berekeningsprogramma’s. Geen van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep BDO, noch haar partners, werknemers of belanghebbenden kunnen daarom aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vergetelheden in de berekeningen, noch voor de resultaten of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie of enige actie die door de gebruiker wordt ondernomen vertrouwende op de informatie verkregen uit dit berekeningsprogramma, zelfs onder voorbehoud van enig advies rond de mogelijke nadelige gevolgen. De gebruiker is bijgevolg onder elke omstandigheid zelf verantwoordelijk voor de eventuele voor hem nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de resultaten bekomen uit de berekeningsprogramma’s. Laatste bijwerking: januari 2017