• Een website van BDO_BE
  • Select language: NL FR EN 
  • Berekeningstool

Berekening opzeggingstermijn eenheidsstatuut

Bereken hier de opzeggingstermijn in het geval van ontslag op initiatief van de werkgever.
 

Datum in dienst (DD/MM/YYYY):

Arbeider/Bediende:

Bruto jaarloon > 32.254 EUR op 31 december 2013:

Nummer paritair comité (*):

Aanvang opzeggingstermijn na 31 december 2013 (DD/MM/YYYY):

 
Resultaat
Periode voor 31/12/2013:  
Anciënniteit op 31 december 2013: 0 jaar
Opzeggingstermijn: 0 kalenderdagen
 
Periode eenheidsstatuut vanaf 1/1/2014: 0 kwartalen ---> 0 weken
 
Totale opzeggingstermijn: 0 kalenderdagen + 0 weken
Ter info: 0 weken
(*) Niet alle paritaire comités zijn opgenomen. Voor diegene die niet vermeld staan, kan u altijd contact opnemen met BDO Juridische Adviseurs. Ook voor het berekenen van de kostprijs, simulaties in geval van contracten van bepaalde duur, meervoudig of collectief ontslag, enz. helpen wij u graag verder.
 
Disclaimer:

De berekeningsprogramma’s zijn gebaseerd op de ter zake geldende wetgeving. De volledigheid en accuraatheid van de gebruikte informatie kan evenwel niet worden gegarandeerd, niettegenstaande onze permanente zorg en aandacht bij het samenstellen van de berekeningsprogramma’s. Geen van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep BDO, noch haar partners, werknemers of belanghebbenden kunnen daarom aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vergetelheden in de berekeningen, noch voor de resultaten of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie of enige actie die door de gebruiker wordt ondernomen vertrouwende op de informatie verkregen uit dit berekeningsprogramma, zelfs onder voorbehoud van enig advies rond de mogelijke nadelige gevolgen. De gebruiker is bijgevolg onder elke omstandigheid zelf verantwoordelijk voor de eventuele voor hem nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de resultaten bekomen uit de berekeningsprogramma’s. Laatste bijwerking: december 2015