• Grensoverschrijdend telewerk
    na 30 juni 2022 (of na COVID-19) (Update)

Grensoverschrijdend telewerk na 30 juni 2022 (of na COVID-19) (Update)

Ben Peeters, Senior Manager |

28 november 2022

Bent u een werknemer die als gevolg van de COVID-19-maatregelen grensoverschrijdend telewerk heeft verricht en dat ook na COVID-19 zal blijven doen? Of heeft u als werkgever werknemers in die situatie? Dan is 30 juni 2022 een belangrijke datum. Dit is specifiek het geval in de relatie tussen België en de buurlanden.

Tijdens de COVID-19-pandemie had België met zijn buurlanden (Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland) wederzijdse COVID-19 akkoorden. Deze akkoorden zorgden, onder voorwaarden, voor een fictie voor de dagen waarop de werknemer thuis werkte: deze dagen mocht men gelijkstellen met dagen gewerkt in het oorspronkelijke land van tewerkstelling. 

Deze COVID-19-overeenkomsten, en daarmee de fictie, zijn definitief stopgezet op 30 juni 2022. Dit impliceert dat thuiswerkdagen die buiten de staat van de werkgever worden uitgeoefend, vanaf 1 juli 2022 belastbaar zijn in het land waar de werknemer woont. Bijgevolg verschuift de belastingheffing voor deze dagen van de staat waar de werkgever is gevestigd naar het woonland van de werknemer.

30 juni 2022 betekent het einde van de fictie wat de belastingheffing betreft. Aanvankelijk zou dit ook voor de sociale zekerheid het geval zijn geweest. De Europese Administratieve Commissie heeft half juni echter een nieuwe overgangsperiode tot en met 31 december 2022 voor socialezekerheidsdoeleinden ingevoerd. Deze overgangsperiode is nu verlengd tot 30 juni 2023.

Tijdens deze overgangsperiode zullen de lidstaten en de Administratieve Commissie specifieke situaties onderzoeken om na te gaan of een structurele wijziging van de toepasselijke regels noodzakelijk is. Het laat ook toe dat alle betrokken partijen zich aan de gewijzigde arbeidspatronen kunnen aanpassen. Bijgevolg zullen telewerkdagen tot die datum niet in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving van de werknemer. Grensoverschrijdend telewerk zal dan pas vanaf 1 juli 2023 een wijziging van het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel met zich meebrengen.

Een Limosa-melding (indien van toepassing) is echter opnieuw verplicht vanaf 1 juli 2022 (deze melding was niet verplicht tijdens de Covid-neutralisatieperiode).

Thuiswerk of telewerk als onderdeel van het "nieuwe normaal" heeft niet alleen gevolgen op het vlak van de toepasselijke belastingen en sociale zekerheid. Het kan ook gevolgen hebben voor:

  • toepasselijke arbeidswetgeving en bestaande arbeidsovereenkomsten
  • het beleid inzake telewerk dat zal moeten worden opgesteld of bijgewerkt
  • naleving van formaliteiten (er gelden specifieke formaliteiten zoals de aanvraag van een A1-verklaring of Limosa)
  • de loonadministratie die zal moeten worden aangepast en mogelijk de noodzaak om een salarisadministratie op te zetten in het woonland van de werknemer
  • het verloningsbeleid van de werkgever
  • de pensioenopbouw van de werknemer
  • enz.

Het is duidelijk dat het bovenstaande ingrijpende wijzigingen zijn die niet aan uw aandacht mogen ontsnappen. Indien u vragen heeft, of indien u in dit verband assistentie nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de volgende leden van ons IMS-team of met uw locale BDO-adviseur. Zij kunnen met u de gevolgen bespreken die telewerk vanaf 1 juli 2022 kan hebben voor uw situatie, of voor de situatie van uw werknemers, en met u de stappen overlopen die u moet zetten om ervoor te zorgen dat u aan de regels blijft voldoen.

Bekijk ook zeker onze pagina Telewerken - BDO voor meer nieuws!