• Wijzigingen in de jaarlijkse taks op effectenrekeningen

Wijzigingen in de jaarlijkse taks op effectenrekeningen

08 september 2022

Het was te verwachten! De Belgische belastingadministratie heeft op 5 september haar veelgestelde vragen (FAQ) over de jaarlijkse taks op effectenrekeningen geactualiseerd naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Cassatie.

Deze arresten van 21 april 2022 en 25 maart 2022 betreffen de toepassing van het Belgisch-Luxemburgse en het Belgisch-Nederlandse dubbelbelastingverdrag op de jaarlijkse taks op instellingen voor collectieve beleggingen in België.

De belastingadministratie maakt van deze twee gunstige uitspraken gebruik om de tabel in bijlage bij de FAQ (bijgevoegd) aan te passen. Deze tabel bepaalt of de jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER) al dan niet kan worden toegepast op effectenrekeningen die buitenlandse rijksinwoners in België aanhouden overeenkomstig het door België gesloten dubbelbelastingverdrag.

Wat zijn de veranderingen? Volgens het nieuwe standpunt van de belastingadministratie zou de JTER voortaan volledig van toepassing zijn op effectenrekeningen die in België worden aangehouden door rijksinwoners van Luxemburg, Oostenrijk, Hong kong, de Democratische Republiek Congo, Zweden, Moldavië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Kyrgyzië.

Wie in één van deze landen woonachtig is en een effectenrekening in België heeft, dient dus bijzonder voorzichtig te zijn en zijn of haar fiscale verplichtingen ten aanzien van de JTER te verifiëren. Onze specialisten op het gebied van de belasting van financiële diensten en producten staan uiteraard ter beschikking voor advies en assistentie. Aarzel niet om met hen of met je lokale BDO-adviseur contact op te nemen mocht je hierover verdere vragen hebben.