• Rulingaanvraag over verrekenprijzen of aftrek innovatie-inkomsten in te dienen voor 30 november 2022

Rulingaanvraag over verrekenprijzen of aftrek innovatie-inkomsten in te dienen voor 30 november 2022

05 oktober 2022

Prefilingaanvragen of aanvragen die niet voorafgegaan zijn door een prefiling, m.b.t. verrekenprijzen of de aftrek voor innovatie-inkomsten, en die betrekking hebben op kalenderjaar 2022 (aanslagjaar 2023), dienen uiterlijk tegen 30 november 2022 op de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken toe te komen.

Dit heeft de Dienst laten weten in een communicatie op hun website. Deze termijn moet de Dienst toelaten om nog een beslissing af te leveren vóór de uiterste indieningstermijn van de aangifte in de vennootschapsbelasting (of in de belasting niet-inwoners vennootschappen).

Aan vennootschappen die geen boekhouding per kalenderjaar voeren wordt gevraagd om de prefilingaanvragen of aanvragen die niet zijn voorafgegaan door een prefiling tijdig in te dienen, m.n. ten laatste 8 maand vóór de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de vennootschapsbelasting (of in de belasting niet-inwoners vennootschappen).

Teneinde een vlotte behandeling van dergelijke aanvragen/prefilingaanvragen te verzekeren, vraagt de Dienst eveneens om zo snel mogelijk over een document te beschikken met daarin een beschrijving van de onderneming, de uitgeoefende activiteiten, een motivering met betrekking tot de voorgelegde verrichting alsmede een beschrijving van de toegepaste methode met bijhorende berekeningen.

Verlies deze uiterste termijn zeker niet uit het oog! Onze experten kunnen helpen een aanvraag tijdig voor te bereiden en in te dienen. Neem hiervoor contact op met hen of met je vertrouwde BDO-adviseur.