• Toepassing verlaagd btw-tarief op diensten van fitnesscentra breidt uit

Toepassing verlaagd btw-tarief op diensten van fitnesscentra breidt uit

06 oktober 2022

Recent heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan omtrent de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op diensten verricht door fitnesscentra.

Huidige situatie

Onder de huidige btw-regelgeving is het verlenen van het recht op toegang tot een fitnesscentrum en het recht om er gebruik van te maken onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%. Hieronder zit ook begrepen het geven van instructies in het gebruik van de toestellen bij het eerste bezoek zonder een meerprijs en het overhandigen van een oefenschema aan nieuwkomers.

Van zodra er echter individuele begeleiding (bv. personal training) of groepslessen worden gegeven, is deze extra dienstverlening onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%.

Wordt er voor de toegang tot het fitnesscentrum en de individueel begeleiding en/of deelname aan groepslessen één globale prijs aangerekend, dan is de gehele prijs onderworpen van het standaard btw-tarief van 21% .

Dit komt erop neer dat de niet-begeleide sport onderworpen is aan een btw-tarief van 6% en de begeleide sport aan het btw-tarief van 21%. 

 

Uitspraak Hof van Justitie

Recent is de toepassing van het 21% tarief aangevochten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Hierbij heeft het Hof beslist dat indien het verstrekken van individuele begeleiding en/of in groep bijkomend is aan het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties, deze bijkomende handelingen eveneens onderworpen zijn aan het verlaagd tarief.

De concrete beoordeling hiervan wordt overgelaten aan de nationale rechter, maar het Hof heeft wel aangegeven dat het in dit concreet dossier wel het geval blijkt te zijn door het aanbieden van algemene formules die zowel toegang verschaffen tot de sportaccommodatie en de groepslessen zonder enig onderscheid te maken op basis van het soort van gebruikte accommodatie als de eventuele deelneming aan groepslessen. Verder moet de nationale rechter nog beoordelen of de Belgische wetgever effectief een selectieve toepassing van het verlaagd tarief heeft voorzien en dus elke begeleiding heeft willen uitsluiten. Ook hier meldt het Hof dat dit niet het geval blijkt te zijn.

Wordt dus nog vervolgd…

  

Hoe kunnen wij u helpen?

BDO kan u assisteren bij de beoordeling of de door u gehanteerde formules eventueel aanspraak kunnen maken op een verlaagd tarief en of u in aanmerking komt om een teruggaaf te bekomen van de teveel betaalde btw.