• AKKOORD OVER ZESDE STAATSHERVORMING VERLEGT ZWAARTEPUNT VAN FEDERALE BEVOEGDHEID NAAR MEER BEVOEGDHEDEN VOOR DEELSTATEN

AKKOORD OVER ZESDE STAATSHERVORMING VERLEGT ZWAARTEPUNT VAN FEDERALE BEVOEGDHEID NAAR MEER BEVOEGDHEDEN VOOR DEELSTATEN

14 december 2022

Op 9 juli 2013 bereikten de regeringsonderhandelaars een principieel akkoord over de zesde en meteen ook grootste staatshervorming in onze geschiedenis. Doel is meer autonomie aan de deelstaten te verstrekken.

Vanaf 1 juli 2014 vindt er de overheveling van federale bevoegdheden naar de deelstaten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) plaats. Het gaat voornamelijk om:

  • Kinderbijslag
  • Delen van het arbeidsmarktbeleid
  • Ouderen- en gehandicaptenzorg
  • Woonbonus
  • Het beleid rond dienstencheques

Er wordt een regionale personenbelasting ingevoerd in de vorm van opcentiemen op de federale personenbelasting. Fiscale autonomie in de vennootschapsbelasting is niet voorzien.

Daarnaast worden dotaties toegekend op basis van de fiscale draagkracht of de belastingen die in een regio worden geheven. Een stijging van de fiscale inkomsten zou dus ook een stijging van de dotaties met zich brengen.