• “POMMESERLASS” - EINDE VAN DE BTW-TOLERANTIE INZAKE OVERBRENGINGEN NAAR EN LEVERINGEN IN DUITSLAND

“POMMESERLASS” - EINDE VAN DE BTW-TOLERANTIE INZAKE OVERBRENGINGEN NAAR EN LEVERINGEN IN DUITSLAND

14 december 2022

Met ingang van 1 oktober 2013 stelt de Duitse fiscus definitief een einde aan de tolerantie dat buitenlandse btw-plichtigen zich konden identificeren voor btw-doeleinden in Duitsland, ten einde hun leveringen vanuit België (of een andere Lidstaat) aan Duitse klanten te factureren als een lokale (Duitse) levering. Enkel in het geval de leverancier de goederen zelf (met eigen middelen) naar de Duitse klant vervoert, zou deze tolerantie nog mogelijk zijn.

Dit betekent dat zowel leverancier als klant een aantal bijkomende btw-formaliteiten dienen te vervullen (verificatie btw-identificatienummer klant, intrastat, etc.)

De btw-identificatie in Duitsland had tot gevolg dat de buitenlandse leveranciers eerst een “overbrenging” konden verrichten (i.e. een gelijkgestelde intracommunautaire levering van goederen vanuit hun eigen lidstaat en een gelijkgestelde intracommunautaire verwerving van goederen in Duitsland onder hun eigen Duits btw-identificatienummer), gevolgd door een lokale verkoop vanuit het Duits btw-identificatienummer van de buitenlandse btw-plichtige aan de Duitse klant.

Indien de leverancier de goederen evenwel niet zelf (met eigen middelen)vervoert naar Duitsland, kan voormelde tolerantie niet langer toegepast worden. Dit betekent dat deze transacties voortaan als een rechtstreekse intra- Communautaire levering van goederen in België (bij de leverancier) en als een intracommunautaire verwerving van goederen bij de Duitse klant dienen gerapporteerd te worden. Deze rapportering betreft niet alleen de btw-aangiften en –listings van beide partijen, maar ook en vooral de intrastat-aangifte (verzending bij de leverancier en aankomst bij de klant).

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat ondernemingen die vandaag, vaak om commerciële redenen, hun rechtstreekse leveringen btw-technisch opsplitsen, hun interne procedures dienaangaande dienen te herzien.

Contact

Voor vragen of gepersonaliseerd advies over de impact van deze regeling voor uw onderneming, kan u steeds terecht bij uw gebruikelijk BDO aanspreekpunt of bij: