• EINDE VAN HET BTW-ATTEST VOOR ‘GELE NUMMERPLATEN’

EINDE VAN HET BTW-ATTEST VOOR ‘GELE NUMMERPLATEN’

29 september 2014

Ze zijn u misschien wel bekend, de zogenaamde ‘gele nummerplaten’. Een typisch voorbeeld is de Belgische verblijfhouder die werkt voor een Luxemburgse werkgever, die hem ook een bedrijfswagen ter beschikking stelt. Tot voor kort moesten deze werknemers bij wegcontrole in België een btw-attest kunnen voorleggen opdat de wagen niet onderworpen zou zijn aan de inschrijvingsplicht in België.

Btw-attest als uitzondering op inschrijvingsverplichting

Deze verplichting geldt uiteraard niet alleen in het aangehaalde voorbeeld van een Luxemburgse werkgever, maar voor alle wagens die door een buitenlandse werkgever ter beschikking worden gesteld.

Tot en met 30 september gelden echter nogal strikte voorwaarden om de vrijstelling van inschrijvingsplicht te kunnen toepassen. De wagen moet door een werkgever in het buitenland ter beschikking gesteld worden aan een werknemer – Belgisch verblijfhouder. Voor btw-doeleinden mag de wagen in België bovendien enkel worden gebruikt voor woon-werkverkeer en andere privéverplaatsingen.

De verplichting om het btw-attest aan boord te houden wordt nu per 1 oktober 2014 afgeschaft. In de plaats moeten wel andere documenten voorgelegd kunnen worden bij wegcontrole (zie infra).

Uitbreiding toepassingsgebied

De regels voor de vrijstelling van inschrijvingsplicht in België worden ook wat versoepeld.

Zo werd het begrip “werkgever” uitgebreid naar een “buitenlandse opdrachtgever”. Hiermee komen de nieuwe regels tegemoet aan gebruiken die in de praktijk al werden toegestaan. Voortaan kunnen dus ook zaakvoerders, aandeelhouders, …, zelfs in andere samenwerkingsvormen dan deze van een arbeidsovereenkomst, kwalificeren als buitenlandse opdrachtgever.

Bovendien hoeft de Belgische verblijfhouder niet meer alleen een werknemer te zijn. De uitzondering op inschrijvingsplicht geldt voortaan voor elke natuurlijke persoon (Belgisch verblijfhouder) die een bedrijfswagen ter beschikking krijgt van een buitenlandse opdrachtgever. De Belgische verblijfhouder mag de wagen zowel voor de uitoefening van zijn beroep als voor privédoeleinden gebruiken. 

Documenten aan boord

In de plaats van het btw-attest moeten echter nog wel andere documenten aan boord van het voertuig zijn:

  • een kopie van de arbeidsovereenkomst of van de opdracht (als de samenwerking kadert buiten de context van een arbeidsovereenkomst), en
  • een document opgesteld door de buitenlandse werkgever of opdrachtgever waaruit blijkt dat deze het voertuig ter beschikking heeft gesteld van zijn werknemer of medecontractant.

Andere vrijstellingen

Er gelden ook enkele nieuwe vrijstellingen:

  • de kosteloze terbeschikkingstelling van voertuigen door een buitenlandse titularis aan een Belgisch verblijfhouder (natuurlijk persoon) gedurende maximum 1 maand. De bestuurder moet dan een document aan boord hebben, opgesteld door de buitenlandse titularis, waaruit blijkt dat hij toestemming verleent om het voertuig te gebruiken voor een bepaalde periode, met vermelding van de einddatum;
  • het voertuig dat gebruikt wordt door buitenlandse studenten gedurende de duurtijd van zijn /haar studies, mits hij/zij is ingeschreven in een in België gevestigde onderwijsinrichting en hij/zij enkel in België verblijft om zijn/haar studies verder te zetten.

Contact

Voor vragen in verband met dit onderwerp, kunt u steeds terecht bij uw gebruikelijk BDO aanspreekpunt of een email verzenden naar [email protected] ter attentie van een van de leden van het Competence Center VAT:

  • Erwin Boumans: 02/778.01.00
  • Pascal Dauw: 09/210.54.10
  • Kaatje Bondewel, 02/778.01.00
  • Brigitte Braeckmans, 03/230.58.40
  • Joëlle Teuwen, 081/ 20.87.87