• BTW OP SPIJZEN EN DRANKEN AANGEBODEN OP EVENTS – BTW ADMINISTRATIE GEEFT TOE

BTW OP SPIJZEN EN DRANKEN AANGEBODEN OP EVENTS – BTW ADMINISTRATIE GEEFT TOE

22 maart 2015

De btw op kosten van spijzen en dranken die tijdens evenementen worden aangeboden mag voortaan in aftrek worden gebracht. Hiermee maakt het btw-hoofdbestuur een einde aan de controverse tussen rechtspraak en Administratie.

Hof van Cassatie als voorloper…

De wet stelt enkele duidelijke regels: de btw betaald op publiciteitskosten is aftrekbaar, maar de btw op onthaalkosten is dat niet. Eten en drinken dat aangeboden wordt op evenementen bevindt zich in een grijze zone, waar het Hof van Cassatie zich in de periode tussen 2005 en 2012 al meermaals heeft over uitgesproken.

In 2005 oordeelde het Hof van cassatie dat kosten van onthaal als reclamekosten beschouwd moeten worden wanneer ze gemaakt zijn voor een evenement met een publicitair doel.

In 2010 bevestigt het Hof van Cassatie haar eerdere standpunt en verduidelijkt het dat de aftrek van btw ten aanzien van horecakosten (spijzen en dranken) niet geldt wanneer die kosten gemaakt zijn naar aanleiding van een publicitair evenement. Het Hof voegt hieraan toe dat de betrokken activiteit hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel moet hebben om “potentiële kopers” in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen. Hiermee verruimt het Hof nog eens het toepassingsgebied van de aftrekbaarheid van publicitaire kosten. Een nieuw standpunt van de btw-administratie blijft op dat moment echter uit.

Het Hof herhaalt haar standpunt nog eens in 2012 door te stellen dat “een activiteit die rechtstreeks en hoofdzakelijk erop gericht is potentiële kopers te informeren over het bestaan en de kwaliteiten van een product met als doel de verkoop te bevorderen”, aanzien wordt als een publiciteitsactiviteit waarvan de kosten voor de btw aftrekbaar zijn. De btw aangerekend op de kosten voor spijs en dranken die verbruikt worden in het kader van een publiciteitsactiviteit zijn dan bijgevolg ook aftrekbaar: bijzaak volgt hoofdzaak.

…lijnrecht tegenover fiscus

De btw-administratie houdt al jarenlang halsstarrig vol dat een uitzondering op de aftrekbaarheid van de btw geldt voor spijzen en dranken, omdat het btw-wetboek naast het verbod van btw-aftrek op onthaalkosten ook een expliciet verbod op het aftrek voor kosten van spijzen en dranken voorziet.

In 2012 vaardigt de Administratie nog een bijkomende administratieve beslissing uit waarin zij meedeelt dat de uitsluiting van het recht op aftrek zoals voorzien in artikel 45 §3, 3° WBTW van toepassing is in gelijk welke omstandigheid, zelfs wanneer deze kosten bedoeld zijn om een dienst of product te promoten. Ze is van oordeel dat het Hof van Cassatie zich in haar beoordeling beperkt tot het nagaan van de bestemming gegeven aan de goederen en diensten, zonder aandacht te besteden aan de aard van deze goederen of diensten. Dit administratief standpunt is uiteraard vatbaar voor discussie, maar lijkt door de jaren heen aan belang in te boeten omwille van de aanhoudende controversiële rechtspraak.

Administratie wijzigt haar standpunt

In een nieuwe administratieve beslissing van 13 maart 2015 maakt het btw-hoofdbestuur dan toch een einde aan de discussie. Voortaan mag de btw op kosten voor spijzen en dranken die op een evenement worden aangeboden dan toch in aftrek worden gebracht wanneer het evenement voor bestaande of potentiële klanten dient om bepaalde producten of diensten te promoten.

Wat met de btw uit het verleden?

Wat met de btw die in het verleden nog niet in aftrek kon worden gebracht? Gelet op de driejarige verjaringstermijn, kunnen btw-plichtigen een correctie vragen van de sinds 2012 betaalde btw op de betrokken handelingen of deze alsnog in aftrek brengen via hun btw aangifte.

Contact

Voor vragen of assistentie in verband met dit onderwerp, kunt u steeds terecht bij uw gebruikelijk BDO aanspreekpunt of een email verzenden naar [email protected] ter attentie van een van de leden van het Competence Center VAT:

  • Erwin Boumans: 02/778.01.00
  • Pascal Dauw: 09/210.54.10
  • Kaatje Bondewel, 02/778.01.00
  • Brigitte Braeckmans, 03/230.58.40
  • Joëlle Teuwen, 081/ 20.87.87