• FRANKRIJK PUBLICEERT ZWARTE LIJST MET 17 VERBODEN BELASTINGOPTIMALISATIES

FRANKRIJK PUBLICEERT ZWARTE LIJST MET 17 VERBODEN BELASTINGOPTIMALISATIES

19 april 2015

De fiscale administratie in Frankrijk verwijst naar een aantal specifieke misbruiken die tijdens fiscale controles werden opgespoord.

Volgende handelingen werden door de Franse administratie als misbruiken aangeduid:

 • “management package” technieken
 • "dividend stripping"
 • winstschommelingen na herstructurering
 • uitkering van commissielonen aan laag belaste verbonden ondernemingen
 • fictieve vermindering van de belastbare basis van de vermogensbelasting
 • niet-aangifte van buitenlandse bezoldigingen
 • uitkering van buitenlandse commissielonen aan Franse bestuurders
 • vermomde delokalisering van personeel
 • treaty shopping
 • aandeelhouderschapswijzigingen die bronheffingen op dividenden omzeilen
 • dubbele interestaftrek
 • omzeiling van de territorialiteitsvoorwaarden inzake schenkingsrechten
 • uitstel van betaling van bepaalde diensten inzake BTW
 • misbruik van de “plan d’épargne en actions” door middel van kruisparticipaties
 • misbruik van de “plan d’épargne en actions” door middel van tussenvennootschappen
 • geen BTW-aangifte bij overschrijding van de grens van 100.000 EUR omzet/jaar
 • fictieve vermindering van het plafond van de vermogensbelasting

De lijst is niet limitatief en zal verder werden worden aangevuld op basis van nieuwe controles.

Indien uw onderneming betrokken is bij dergelijke optimalisaties, raden wij aan om een spontane regularisatieaangifte in te dienen bij de Franse fiscale administratie om de aangekondigde sancties te vermijden.

Voor meer informatie: http://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs 

Contact

Voor meer informatie of bijstand bij een regularisatie kunt u terecht Competence Centre International Corporate Tax: