• MISERIETAKS TERUG NAAR 1%

MISERIETAKS TERUG NAAR 1%

19 januari 2015

Sinds 1 augustus 2012 geldt een hoger verdelingsrecht in het Vlaamse Gewest. Wie uit een juridische onverdeeldheid wil treden moet vanaf dan 2,5% verdelingsrecht betalen. Voorheen was dat slechts 1%.

Voor scheidende koppels wordt naar dit recht doorgaans verwezen als de “miserietaks”. Vanaf 1 januari wordt het tarief van deze miserietaks terug naar 1% gebracht.

Historiek

De verdeling van een in België gelegen onroerend goed moet verplicht worden geregistreerd. Deze registratie gaat gepaard met de heffing van een belasting: het verdelingsrecht.

De verhoging van het verdeelrecht in 2012 was algemeen voor alle verdelingen en afstanden van onroerend goed.

Scheidende koppels konden onder bepaalde voorwaarden genieten van een abattement van 50.000 EUR, te verhogen met 20.000 EUR per kind ten laste.

Dit abattement kon enkel worden ingeroepen voor:

  • Verdeling of afstand bij echtscheiding door onderlinge toestemming;
  • Vereffening-verdeling na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting;
  • Verdeling of afstand tussen ex-partners binnen het jaar na beëindiging van wettelijke samenwoning en op voorwaarde dat de wettelijke samenwoning tenminste één jaar onderbroken heeft geduurd.

Bovendien kon het abattement slechts voor 1 verrichting worden ingeroepen én voor zover de onverdeeldheid volledig ophield.

Verbeterde situatie voor scheidende koppels

Met ingang van 1 januari 2015, brengt het Vlaamse Gewest het verdelingsrecht voor scheidende koppels opnieuw terug tot 1%, en wordt tegelijk ook het hoger vermelde abattement afgeschaft.

De voorwaarden waaraan scheidende koppels moeten voldoen zijn dezelfde als deze van het voormalige abattement.

Anders dan bij het voormalige abattement kan het tarief van 1% nu wel toegepast worden voor meerdere onroerende goederen, en hoeft de onverdeeldheid niet noodzakelijk volledig op te houden.

Voor de verdeling of afstand van onroerend goed, anders dan tussen scheidende koppels blijft het tarief op 2,5%.

Het aldus gewijzigde art. 109 W. Reg. zal overgenomen worden in de (nog te publiceren) Vlaamse Codex Fiscaliteit onder art. 2.10.4.0.1. VCF