• NIEUWE TRANSFER PRICING VERPLICHTINGEN IN BELGIË

NIEUWE TRANSFER PRICING VERPLICHTINGEN IN BELGIË

28 december 2015

Het Ministerie van Financiën en Fiscale fraudebestrijding heeft in haar beleidsplan inzake fiscale fraudebestrijding van 3 december 2015 de invoering van bijkomende documentatieverplichtingen inzake transfer pricing vooropgesteld.

In dit beleidsplan komen volgende documentatieverplichtingen aan bod:

  • Een land- per- land rapport (zgn. “country-by-country report”) als verplichte bijlage bij de aangifte voor multinationale ondernemingen die een geconsolideerde omzet realiseren van meer dan 750 miljoen EUR. Hierin verstrekt de betrokken onderneming informatie over de wereldwijde fiscale winstverdeling, de betaalde belastingen in de landen waarin zij een vestiging heeft en andere relevante economische indicatoren, zoals de geografische locatie alsook een korte omschrijving van de aard van de bedrijfsactiviteiten van elke verbonden onderneming in de groep;
  • De verplichting voor vennootschappen om intra-groepstransacties boven de EUR 500.000 op te nemen in eenafzonderlijke bijlage bij de aangifte (zoals dit thans het geval is voor betalingen boven de EUR 100.000 aan personen gevestigd in belastingparadijzen/ formulier 275F).

Tenslotte bevestigt het Ministerie dat de focus van fiscale controles op verrekenprijzen behouden blijft en dat de Cel Verrekenprijzen binnen de FOD Financiën in de loop van de volgende jaren verder versterkt zal worden.

Contact

Voor bijkomende vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: