• UITBREIDING VAN DE LIQUIDATIERESERVE

UITBREIDING VAN DE LIQUIDATIERESERVE

08 april 2015

Bij de begrotingscontrole van eind maart nam de regering opnieuw beslissingen die het fiscaal klimaat in ons land wijzigen. Over de Kaaimantaks informeerden we u al. Maar ook over de liquidatiereserve is het laatste woord nog niet gezegd...

De regering besliste over bijkomende gunstmaatregelen voor kmo’s en nieuwe bedrijven. Zo zou:

  • de bestaande liquidatiereserve worden uitgebreid;
  • er een investeringsreserve komen voor digitale investeringen;
  • een nieuw bedrijf kunnen genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing;
  • er een belastingvermindering komen voor investeringen in nieuwe bedrijven;
  • crowd-funding fiscaal gestimuleerd worden.

Precieze modaliteiten van deze nieuwe maatregelen zijn nog niet bekend.

Uitbreiding liquidatiereserve

Omdat u rekening moet houden met de uitbreiding van de liquidatiereserve bij de resultaatsbestemming over boekjaar 2014, informeren we u er toch nu al over.

Het regime van de liquidatiereserve laat toe dat u de winst van het boekjaar kan bestemmen als liquidatiereserve en hierover op dat moment al 10% liquidatieheffing betaalt. Bij een latere liquidatie is dan geen belasting meer verschuldigd. Andere winsten die worden uitgekeerd bij liquidatie worden belast aan 25%. Volgens de oorspronkelijke regeling van de liquidatiereserve kan dit maar voor winsten die voortkomen uit het boekjaar 2014 – aanslagjaar 2015. Dit zou nu uitgebreid worden naar de winst na belasting van de boekjaren 2012 en 2013.

Praktisch

De winst na belasting van het boekjaar 2012 en/of 2013 zal u vermoedelijk bij de resultaatsbestemming van het boekjaar 2014 kunnen toevoegen aan de liquidatiereserve. Hierbij zal 10% bijzondere liquidatieheffing verschuldigd zijn. De winst van boekjaar 2012 en/of 2013 mag u dan uiteraard nog niet uitgekeerd hebben.

We verwachten in de komende weken nog bijkomende verduidelijking over de praktische toepassing van de aanleg van een liquidatiereserve uit de winst van het boekjaar 2012 en 2013. De volgende aspecten zijn nu nog onduidelijk:

  • Welke procedure moet u precies volgen om het resultaat van de boekjaren 2012 en 2013 te herbestemmen?
  • Op welk resultaat moet de 10% belasting aangerekend worden?
  • Hoe zult u de wachtperiode moeten berekenen voor een uitkering uit de liquidatiereserve tegen verlaagde roerende voorheffing?

Het verlaagd belastingtarief van 10% in plaats van 25% roerende voorheffing maakt het volgens ons toch al het overwegen waard hier rekening mee te houden bij de afsluiting van het boekjaar 2014.  Over de onduidelijkheden die momenteel nog bestaan, houden we u uiteraard op de hoogte zodat u uw uiteindelijke keuze goed ingelicht kunt maken.

Contact

Voor meer informatie kunt u uw gebruikelijke BDO-contactpersoon aanspreken of een e-mail verzenden naar [email protected]