• Geregistreerd kassasysteem: wat verandert er op 1 juli 2016?

Geregistreerd kassasysteem: wat verandert er op 1 juli 2016?

Erwin Boumans, Partner |

30 juni 2016

De regeling van het geregistreerd kassasysteem begint stilaan zijn definitieve vorm te krijgen.

Het K.B. van 16.06.2016 verduidelijkt nu een van de voorwaarden waaronder in de horeca een kasticket moet worden uitgereikt.

 

Drempelbedrag

Tot en met 30.06.2016 geldt de regeling dat de exploitant van een inrichting waar ‘regelmatig’ maaltijden worden verbruikt, alsook de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, ertoe gehouden is om aan de belastingplichtige of niet-belastingplichtige klant een kasticket uit te reiken.

Het Koninklijk Besluit van 16.06.2016 verduidelijkt nu het begrip “regelmatig”.

Vanaf 1 juli 2016 moeten volgende belastingplichtigen een btw-kasticket uitreiken wanneer hun jaaromzet (excl. btw) voor restaurant- en cateringdiensten hoger is dan 25.000 EUR:

 • elke exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt
 • elke traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht.

Deze verduidelijking wordt ingevoerd omdat de maatregel betreffende het geregistreerd kassasysteem (GKS) na de afschaffing van de 10%-regel teveel ruimte liet voor interpretatie.

Lagere omzet

Belastingplichtigen met een lagere jaarlijkse omzet (minder dan 25.000 EUR) moeten geen GKS gebruiken, maar vanaf 1 juli 2016 wel een btw-ontvangstbewijs uitreiken voor alle verbruikte maaltijden en bijhorende dranken.

Aanvang

Wie de drempel van 25.000 EUR overschreed gedurende het kalenderjaar 2015 moet het GKS gebruiken vanaf 1 juli 2016. Belastingplichtigen die de drempel in 2015 niet overschreden moeten dit elk jaar opnieuw beoordelen in functie van de behaalde omzet in het vorige jaar.

De referentieperiode wijkt af voor wie een activiteit opstart:

 • Opstart gedurende de eerste 6 maanden van 2015: de referentieperiode voor de 25.000 EUR-regel is dan 12 maanden vóór 1.07.2016;
 • Opstart gedurende de laatste 6 maanden van 2015: u berekent het drempelbedrag rekening houdende met het aantal kalendermaanden dat men actief was, waarbij men eenmalig het drempelbedrag mag pro rateren in functie van het aantal maanden dat men actief was;
 • Opstart na 1.07.2016: u moet uiterlijk 2 maanden na de start van uw activiteit uw uitbating registreren bij de FOD Financiën en uiterlijk 1 maand later uw GKS actief hebben wanneer u inschat de 25.000 EUR-drempel te overschrijden.

Enkele toleranties

In bepaalde gevallen wordt een tolerantie toegestaan:

 • Geen GKS nodig onder de 10%-regel, maar wel onder de nieuwe maatregel: dan kunt u uw uitbaring registreren tot 1.07.2016. De levering van uw GKS moet dan plaatsvinden vóór 1.10.2016 en heeft u de tijd tot 01.07.2017 om uw GKS te activeren;
 • Opstart van activiteit in de eerste 6 maanden van 2016: uw uitbating moet geregistreerd zijn uiterlijk op 30.09.2016 en uw GKS moet tegen 01.12.2016 actief zijn. Stelt u op 31.12.2016 voor de eerste keer vast dat u de drempel overschreden heeft, dan moet u zich registreren uiterlijk op 28.02.2017 en uw GKS moet uiterlijk op 31.03.2017 actief zijn.

Pro forma ticket niet voldoende

Een pro forma ticket volstaat niet om aan de wetgeving te voldoen. Vanaf 01.07.2016 moet elke consument die een maaltijd ter plaatse nuttigt, of een beroep doet op een cateringdienst hetzij een btw-kasticket, hetzij een  btw-ontvangstbewijs ontvangen.

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kunt u steeds terecht bij uw gebruikelijk BDO-aanspreekpunt of door een e-mail te verzenden naar [email protected] ter attentie van een van de leden van het Competence Centre VAT:

 • Erwin Boumans, 02/778.01.00 
 • Brigitte Braeckmans, 03/230.58.40 
 • Pascal Dauw, 09/210.54.10 
 • Kaatje Bondewel, 02/778.01.00