• Transfer Pricing documentatieformulieren zijn beschikbaar

Transfer Pricing documentatieformulieren zijn beschikbaar

02 december 2016

Het Belgisch Staatsblad van 2 december publiceert de formulieren waarmee ondernemingen kunnen voldoen aan de nieuwe transfer pricing documentatieverplichting.

Documentatieverplichting

De Programmawet van 1 juli 2016 voerde voor een bepaalde categorie van multinationale ondernemingen een transfer pricing rapporteringsverplichting in. Deze rapporteringsverplichting heeft 3 doelstellingen:

  • Garanderen dat belastingplichtigen correcte verrekenprijzen hanteren in intra groepsverband en het inkomen uit deze transacties correct rapporteren in hun belastingaangifte;
  • De belastingadministratie voorzien van de informatie die nodig is om transfer pricing risicoanalyses uit te voeren;
  • De belastingadministratie voorzien van de informatie die nodig is om een grondige controle te doen van het transfer pricing beleid van entiteiten die belast zijn in een ander rechtsstelsel, al kunnen ondernemingen deze informatie stelselmatig aanvullen met bijkomende informatie gedurende het controleproces.

Drieledige rapportering

De documentatieverplichting bestaat uit een drieledige rapportering:

  • Een groepsdossier (Master File) met standaard informatie over de groepsentiteiten van de multinationale onderneming;
  • Een lokaal dossier (Local File) dat een overzicht bevat van de materiële transacties van de lokale (Belgische) belastingplichtige;
  • Een landenrapport (country-by-country report) dat informatie bevat over de globale allocatie van inkomsten van de multinationale onderneming en de belastingen die deze betaalt, met indicatie van de plaats waar de economische activiteiten worden uitgeoefend.

Formulieren

De formulieren voor deze rapportering werden op 2 december gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

Contact

Voor vragen over transfer pricing kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke BDO contactpersoon, of met: